Viete čo je GOATA? Zoznámte sa s jedným z dvoch špičkových trénerov GOATA v celej Európe – Oskarom Fatulom

Ahoj Oskar! Dohodli sme si s tebou urobiť písaný rozhovor najmä vďaka jedinečnosti tvojho zamerania v rámci celej Európy. Zatiaľ iba tak v skratke, o čo vlastne ide?

Pracujem ako profesionálny tréner so zameraním na pohybové vzorce a na správny pohyb. Pod pojmom správny pohyb chcem aby si ľudia predstavili pohyb, ktorý je uvoľnený, plynulý a v žiadnom ohľade človeka nelimituje. Jedinečnosť môjho zamerania spočíva v tom, že v rámci celej Európy sme len dvaja, ktorí dokážu ľudí skutočne zbaviť chronických bolestí a garantovať dlhodobý pohyb bez bolesti či akéhokoľvek rizika zranenia. To všetko bez operácií či obmedzení v pohybe.

V dnešnej dobe je toľko rôznych tréningových metód a spôsobov, že to už ani nestíham sledovať. No čo sa dá si všimnúť sú množstvá zranení a operácií, ktoré neustále stúpajú. A to nehovorím o x ďaľších prípadoch kedy človek pociťuje “len” nepríjemnú bolesť. Vo svete vrcholového športu je počet zranení či obmedzení skrz bolesť ešte markantnejší vzhľadom na extrémne vysoký nápor danej aktivity. Akokoľvek je v dnešnej dobe veľa úsilia vynakladaného na prevenciu proti zraneniam či odstráneniu bolesti mäkkého tkaniva, úspech je žiaľ len minimálny – a poväčšine len dočasný.

Je dôležité si uvedomiť, že moderné tréningové či fyzioterapeutické metódy sú tak vzdialené od prirodzeného pohybu človeka, že pokiaľ sa nezmení spôsob akým trénujeme tak zranenia, bolesti a operácie budú len pribúdať. Každý človek a obzvlášť športovec potrebuje nie 50% ale 100% garanciu, že jeho/jej kĺby sú v bezpečí bez ohľadu na nápor fyzickej aktivity. A aj keď je moje zameranie zatiaľ jedinečné, bol by som rád keby sa to zmenilo a stále viac a viac ľudí by začalo trénovať a pohybovať sa prirodzeným, prírodou daným spôsobom. Nech nikoho nelimituje bolesť, nech nikomu nehrozí zranenie a nech každý môže využiť svoj plný potenciál.

 

Aká bola tvoja cesta? Mal si od začiatku pozitívny prístup k zdravému životnému štýlu, resp. priamo k pohybu? Nakoplo ťa do toho niečo konkrétne? Prípadne kto ťa k tomu celému inšpiroval?

Ako 16 ročný som odišiel do zahraničia študovať strednú školu. Počas štúdia som nadviazal na moje športové detstvo a začal už aj vzhľadom na dospievajúci vek aktívne posilňovať. Zapojil som sa do súťažnej kulturistiky čo ma naučilo základné princípy práce s telom.

S narastajúcimi skúsenosťami a vedomosťami z oblasti kulturistiky som začal konzultovať športovú prípravu s mojim bratom, ktorý je profesionálny hokejista a neskôr aj s ďalšími športovcami. Záujem o čisto športovú vrcholovú prípravu vo mne narástol do takej miery, že som moje vedomosti začal rozširovať stále viac cez jednotlivé silovo-kondičné asociácie až po jednu z najkvalitnejších vysokých škôl pre odbor sily a kondície, ktorá je situovaná v Írsku.

Neskôr som mal tú možnosť pracovať v Slovenskej hokejovej lige v klube HK Martin čo bola moja vstupenka do profesionálneho športu. Rok nato som pôsobil v najvyššej hokejovej súťaži v Extralige kde som mal tú česť spolupracovať s viacerými reprezentantmi a dokonca aj hráčmi so skúsenosťami z NHL či AHL.

oskar fatul, hokej, goata

Máš za sebou štúdium v zahraničí. Za akým zámerom si odcestoval zo Slovenska a čomu ťa to naučilo?

Odcestovať som sa rozhodol najmä kvôli rozsiahlejším možnostiam vzdelania a vyššej kvalite vedomostí v mojom obore. Sila a kondícia spolu s pohybovou prípravou sa odlišuje od bežne známeho kondičného trénerstva, ktoré sa vyučuje na Slovensku.
Sila a kondícia ako obor zahŕňa oveľa detailnejšiu prípravu športovcov a analyzuje výkon jedinca do väčšej hĺbky v porovnaní s kondičným trénerstvom zaužívaným u nás. Život v zahraničí (resp. mimo domova) človeka naučí množstvu vecí, no z pohľadu pohybovej a športovej prípravy mi moje štúdium umožnilo nazrieť do detailov a metód, ktoré bežnému trénerovi na Slovensku nie sú dostupné.

Riešil si teda aj priamo kulturistiku. Jej sa už aktívne nevenuješ, prečo?

Áno, kulturistika mi dala základné vedomosti z oblasti všeobecnej prípravy, ale vrcholová športová príprava je od kulturistiky diametrálne odlišná. Z tohto dôvodu som jej prestal venovať a posunul som sa k špecifickejším tréningovým metódam priamo spojenými s konkrétnym športom.

Netajíš sa tým, že tvoja východisková pozícia je hokejový kondičný tréner. Máš za sebou trénovanie mužov z extraligy, mimo iného aj hráčov draftovaných do NHL. Ako si sa od hokeja posunul ďalej?

Hokejovej príprave sa stále venujem avšak už nie ako klubový tréner, ale s hráčmi pracujem individuálne. Práca v najvyššej hokejovej súťaži ma veľa naučila a zároveň umožnila nazbierať veľa skúseností. Rozhodol som sa na klubovej úrovni nepokračovať, vďaka čomu som teraz schopný venovať sa väčšiemu množstvu hráčov z rôznych klubov a popri tom mám stále možnosť pomáhať aj verejnosti aj športovcom z iných športových odvetví zároveň.

oskar fatul, trening, goata, zdravie

V čom spočíva tvoja aktuálna práca?

Zameriavam sa výhradne na prácu s pohybovým aparátom jedinca. Ten nejaký môj cieľ spočíva v doživotnom zabezpečení jeho tela proti akémukoľvek riziku zranenia spôsobeného vlastným pohybom a zároveň v dosiahnutí maximálneho výkonu v rámci jeho/jej genetického potenciálu.

Toto nám umožňuje systém pohybu nazývaný GOATA čo v skratke z angličtiny znamená (Greatest Athletes of All Time, prekl. Najlepší atléti histórie). Tento názov nie je náhodou, ale vychádza z toho, že systém GOATA vznikol ako výsledok skúmania pohybových vzorcov tých najlepších a najúspešnejších športovcov histórie. Podstata tohto systému sa teda opiera o spôsob hýbania sa, ktorý využívali a dodnes využívajú najlepší športovci sveta.

„Ide o unikátny systém umožňujúci dosiahnuť absolútnu harmóniu medzi jednotlivými časťami tela, čím sa jedinec dokáže pohybovať ako jeden celok. Výsledkom je plynulý a uvoľnený pohyb, v maximálnej rýchlosti a hlavne bez akejkoľvek bolesti a rizika zranenia.“

V súčasnej dobe pracujem s rôznymi športovcami a nešportovcami, s ktorými sa snažíme vrátiť k prirodzenému, prírodou danému spôsobu hýbania sa a tak odomknúť plný potenciál daného človeka!

Čo obnášajú tieto spomínané pohybové vzorce? Resp. ako to vysvetlíš človeku, čo o tom nikdy doposiaľ nepočul?

Je to veľmi jednoduché. Systém GOATA spočíva v dosiahnutí absolútnej harmónie medzi jednotlivými kĺbmi t.j. časťami tela tak, aby sa energia, ktorú telo vyprodukuje dokázala absorbovať, preniesť a uvoľniť s minimálnymi stratami.

Nesprávne uložené kĺby, teda nesprávna mechanika pohybu bráni plnému využívaniu energie. Prichádzajú straty energie, ktorá sa stráca, vlastne uvoľňuje práve v kĺboch. Uvoľňovanie energie v kĺboch cez ich zraniteľné miesta zapríčiňuje opotrebovanie mäkkého tkaniva, čo časom spôsobí bolesť a neskôr zranenie.

Pomocou systému GOATA človek zharmonizuje činnosti jednotlivých častí tela, a tak v pohybe celé telo (každý kĺb) pracuje vo vzájomnom súlade. Telo je uvoľnené a umožňuje energii, aby cez neho plynulo prechádzala. Nič nie je zatuhnuté. Telo energiu absorbuje a následne ju v plnej miere využije do plynulého pohybu, pre svoj prospech.

goata, oskar fatul, trening, moderny, terapia

V čom sa teda tieto GOATA vzorce odlišujú od bežne dostupných moderných tréningových metód? Teda resp. prečo by si mal niekto na svoj tréning vybrať práve teba?

Bežné moderné tréningové metódy dogmaticky naháňajú maximálne čísla. Všetko sa tlačí do vyššej sily, výkonu či rýchlosti. Avšak ani jedna z dnešných metód nepozerá na to čo sa deje v jadre každého pohybu. Naháňa sa výkon, no tréning musí byť v prvom rade v súlade s prirodzenou pohybovou náturou človeka. Na to aby bol človek silný a rýchly musí mať pevný základ a až keď má 100% istotu, že jeho/jej kĺby sú v bezpečí, vďaka správnemu pohybu a uloženiu kĺbov, až potom sa môže navyšovať intenzita.

Avšak čo dnes vidíme je, že zranenia a obmedzenia pribúdajú aj napriek “moderným” metódam. Systém GOATA sa opiera o to, čo je každému človeku prirodzené, čo mu je dané prírodou od narodenia. GOATA vznikol pred cca 10 rokmi a najväčšiu popularitu zatiaľ zaznamenáva v Spojených štátoch. K dnešnému dňu prešlo tréningom GOATA množstvo vrcholových hráčov napríklad aj z NFL, NBA a pod., ale aj tisícky nešportovcov. Výsledky sú vždy zaručené.

Za celý tento čas nemali zverenci GOATA tréningového systému ani jedno bezkontaktné zranenie. Teda zranenie spôsobené vlastným pohybom, nadmerným opotrebovaním, pretrénovaním atď. Športovci dosahujú vyššie výkony, rýchlejšie regenerujú, zvyšujú účinnosť pohybu na maximum.
Nešportovcom trvalo mizne bolesť, tí ktorí mali mať operácie napr. aj chrbtice, tak sa im úspešne vyhli len vďaka zmene pohybového aparátu. Toto sú reálne výsledky každého, kto prešiel na prírodou daný, prirodzený pohyb.

oskar fatul, goata, trening, zdravie, telo, terapia

Ako by si porovnal svoju prácu s prácou fyzioterapeuta?

Práca fyzioterapeutov je veľmi dôležitá a ja ju rešpektujem. Avšak rozdiel medzi mojim zameraním a zameraním fyzioterapeutov spočíva v tom, že fyzioterapia narába primárne so svalmi. Príde stuhnutý človek, fyzioterapeut ho rozmasíruje, uvoľní a človek sa cíti dobre, žiaľ veľmi často len dočasne.

Ide o to, že svaly nasledujú kostru. To znamená, že tuhé svaly a následná bolesť, či obmedzenia nevychádzajú zo svalového systému. To všetko je len reakcia svalov na informácie, ktoré dostávajú z pevných štruktúr ktoré tvarujú telo – z uloženia kĺbov. Každý kĺb nesie so sebou informáciu, ktorú predáva svalom okolo seba a tak ich ovplyvňuje.

Fyzioterapia nedokáže zmeniť uloženie kĺbov. Veľmi chybná domnienka je, že stuhnuté svaly ovplyvňujú uloženie kĺbov. Je to presne naopak, chybné uloženie kĺbov vplýva na stuhnutosť svalov. A z tohto dôvodu sa ja u každého zverenca primárne zameriavam na správne uloženie jednotlivých kĺbov tak, aby boli v harmónii a zorganizované pre najideálnejšiu absorpciu, prenášanie a uvoľňovanie energie.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že tvoja špecializácia je výlučne na športovcov. Môžu k tebe chodiť aj bežní ľudia? Napríklad s rôznymi bolesťami kĺbov, chrbtice a podobne?

Samozrejme. Podarilo sa mi otvoriť si vlastné priestory, kde pracujem nie len so športovou klientelou, ale s každým, kto to potrebuje. Spôsob moderného tréningu, či sedavý životný štýl ľuďom spôsobuje veľa obmedzení (vrátane bolestí). Každý by mal prejsť na prirodzený spôsob pohybu ktorý zaručí bezbolestný pohyb doživotne. V tomto chcem pomôcť každému a samozrejme, že práve ľudia ktorí už cítia bolesti (či už chrbta alebo kĺbov) sú u mňa vítaní.

Nejde o dlhodobý proces, práve naopak. Môj tréning je krátkodobá intervencia ktorá pohybový aparát tela úplne zmení, vylepší a tieto pohybové vzorce mu zostávajú natrvalo. Akonáhle toto zlepšenie nastane, človek prestáva cítiť bolesť a môže ísť vlastnou cestou, keďže jeho/jej telo a kĺby sú v absolútnom bezpečí a pripravené na ďalšiu záťaž.

Je nutné aby boli tvoji klienti fyzicky s tebou alebo si reálne schopný fungovať aj diaľkovo? Resp. máš svoj vlastný preistor na tieto aktivity?

Vlastný priestor mám. Tam robím ľuďom diagnostiky a taktiež tréningy. No nie je to podmienka. Tieto pohybové vzorce sú vo svojej podstate telu prirodzené, keďže sme ich využívali ako malé deti. Preto po krátkej dobe sa telo začne rozpamätávať a jednotlivé pohyby začnú do seba zapadať samé od seba. Ide stále čisto o pohyb čo znamená, že k tomu netreba žiadne náradie, ani stroje. Týmto pádom sa dá fungovať aj na diaľku. Každý klient dostane podrobnú inštruktáž cez videá a je schopný zlepšiť svoj pohybový aparát aj z pohodlia vlastného domova.

letny vypredaj fit plus

Pripravil: Stano Fatul

Editovala: Iveta Škrabáková