O nás

Značka MUSCLE&FITNESS je v oblasti fitness, bodybuildingu a aktívneho životného štýlu svetovým titulom číslo 1. Pôvodný titul časopisu MUSCLE&FITNESS vydáva v USA spoločnosť WEIDER PUBLICATIONS / AMERICAN MEDIA, Inc.

Spoločná česká a slovenská edícia časopisu MUSCLE&FITNESS začala svoju históriu v roku 1992 a spoločnosť MUSCLE&FITNESS – Czech & Slovak Edition disponuje na základe licenčnej zmluvy s AMERICAN MEDIA, Inc. výhradnými autorskými právami v Českej republike a na Slovensku. MUSCLE&FITNESS je od svojho vzniku najčítanejším médiom svojho druhu na českom a slovenskom trhu. Od roku 2019 sa tlačený časopis transformoval do online prostredia a ďalej funguje ako online magazín na stránkach muscle-fitness.sk a muscle-fitness.cz.

Na našej domácej scéne sa značka MUSCLE&FITNESS etablovala ako dôveryhodný a významný pomocník, tréner a poradca pre aktívny životný štýl zameraný na formovanie postavy, zlepšovanie kondície, správnu výživu a celkovú zdravú životosprávu. Spájame overené teoretické poznatky, skúsenosti zahraničných a domácich športovcov a odborníkov s bohato ilustrovanými praktickými návodmi.

Zámerom redakcie MUSCLE&FITNESS je poskytovanie kvalitného informačného a metodického servisu pre športovcov mnohých odvetví a rôznej výkonnostnej úrovne, ako aj popularizácia životného štýlu fitness pre širokú verejnosť.

Od roku 1999 organizujeme transformačnú súťaž DO FORMY S MUSCLE&FITNESS pre kondične cvičiacich mužov a ženy v zmene postavy za tri mesiace. Súťaž mala od svojho vzniku viac ako 10 000 účastníkov.

Magazín MUSCLE&FITNESS (v prvom roku svojej existencie vychádzal v roku 1991 pod názvom FIT-plus) vznikol v Československu a tento „federálny“ charakter si udržiava dodnes, či už sa jedná o témy, zloženie autorského tímu, alebo jazyk príspevkov. Vyvážene pokrývame dianie tak na svetovej, ako aj na českej a slovenskej scéne.

Popularitu MUSCLE&FITNESS dobre ilustruje aj vysoký počet fanúšikov na sociálnych sieťach: MUSCLE&FITNESS – Czech & Slovak na Facebooku aj Instagrame.

 

REDAKCIA

Zakladateľ, vydavateľ a šéfredaktor (1991–2016)
PhDr. ĽUDOVÍT MAJOR

Šéfredaktor
Mgr. BORIS BÁRDOŠ

Zástupca šéfredaktora
JAN KAVALÍR

Editorka
ĽUBICA ŠULEJOVÁ

Manažér marketingu
PETER ČERNICKÝ

Publicisti
JOSEF ŠVUB
Ing. IVAN MACH, CSc. 
Ing. JAN SMEJKAL

Hlavný fotograf
ZDENĚK DRYÁK

Odborní konzultanti
MVDr. ALEXANDER BAČINSKÝ, CSc. 
Prof. MUDr. DUŠAN HAMAR, PhD.
Ing. MARTA HORÁČKOVÁ
PaedDr. PETR TLAPÁK, CSc. 
Ing. arch. JURAJ VIŠNÝ

Spolupracovníci
PETR BÖHM
PAVOL GUGA
MARTINA BUCKOVÁ
Mgr. ZLATA KLAUČOVÁ
Mgr. BORIS PREKOP
Mgr. ERIK RÉDLI

 

MUSCLE&FITNESS
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava

Tel.: +421 2 433 341 69
Email: muscle-fitness@muscle-fitness.sk

© Copyright by MUSCLE&FITNESS-Czech & Slovak Edition. Preberanie materiálov z časopisu MUSCLE&FITNESS a z webstránok www.muscle-fitness.cz a www.muscle-fitness.sk je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa.