Ďalší časopis už nebude, pokračujeme na webe!

Milí čitatelia a priaznivci časopisu MUSCLE&FITNESS,

už od roku 1991 Vám prinášame overené a zaručené informácie zo sveta kulturistiky, silových športov a fitness. V oblasti, kde narazíte na nepreberné množstvo fabulácií a navzájom si odporujúcich poloprávd, sme počas uplynulých 29 rokov boli zárukou kvality. Fungovali sme ako Váš spoľahlivý sprievodca na poli metodiky posilňovacieho tréningu a športovej výživy, vrátane suplementácie, publikovali sme stovky pôvodných reportáží z prestížnych domácich i medzinárodných podujatí, tematicky korešpondujúcich s ťažiskovými športmi tohto časopiseckého titulu. A robili sme to s láskou a nadšením.

M&F 9/2019. Posledné tlačené vydanie. Odteraz koncentrujeme svoje úsilie na web.

Všeobecná ekonomická kríza printu (viac o tom v príspevku šéfredaktora) nás však po starostlivej úvahe priviedla k zásadnému rozhodnutiu. Septembrové číslo časopisu (9/2019) je tak po bezmála troch desaťročiach vychádzania spoločnej českej a slovenskej edície M&F jeho posledným vydaním v tlačenej podobe.

Svoje úsilie a dlhoročné skúsenosti presúvame do digitálneho sveta (na web a sociálne siete M&F), aby sme Vám aj naďalej prinášali v nezmenenej kvalite všetko to, na čo ste boli doteraz zvyknutí.

Ďakujeme Vám za dlhoročnú priazeň a veríme, že i na internete zostanete našimi fanúšikmi.

Redakcia MUSCLE&FITNESS

P. S.: Predplatitelia dostali potrebné informácie v liste spolu s aktuálnym septembrovým výtlačkom časopisu M&F.