PORTÁL SPOLOČNEJ ČESKEJ A SLOVENSKEJ EDÍCIE ČASOPISU TVAROVANIE TELA – KONDIČNÝ TRÉNING – ŠPORTOVÁ VÝŽIVA – SUPLEMENTÁCIA FACEBOOKTWITTERINSTAGRAMYOUTUBE PINTERESTGOOGLE RSS ikona

top banner bg

PORADŇA
Odoslať e-mailomVytlačiť

Pozice chodidel během tréninku

l text: TIMOTHY FRITZ l foto: MICHAEL DARTER


23-tnote08.jpg* Je opravdu nutné při provádění benčpresů, rozpažování, či francouzských tlaků vleže, aby chodidla spočívala na podlaze?

 

Místo toho, abyste přemýšleli nad významností pozice chodidel pro jednotlivé cviky horní části těla, pokuste se raději vnímat každý cvik v jeho komplexnosti jako sled pohybů zatěžující svalstvo celého těla. Je tedy patrné, že pozice chodidel i stehen má při provádění cviků vleže výrazný vliv zejména na: 1. mechaniku pohybu celého těla, 2. stabilitu během cvičení a 3. vaše pohodlí.

 

Mechanika pohybu lidského těla

Udržení přirozeného zakřivení páteře je nezbytné pro vykonávání všech cviků vestoje a dokonce i vleže na zádech. Například při provádění cviků vleže na lavici by s ohledem na korektní formu držení těla měla být kolena ve stejné rovině s lavičkou nebo nad její úrovní. Pokud tomu tak není, vytvářejí flexory kyčlí nepřiměřený tah na spodní záda, což může vést k jejich poranění. Jednou z možností eliminace této tenze je zdvižení chodidel a jejich zapření o lavici. Jako další možnost se jeví podsunutí jakékoliv podložky (například kotouče) pod chodidla, které je nadzvedne do té správné pozice.

 

Stabilita při cvičení

Stabilita je důležitá zejména při cvičení s velkou zátěží. V případě, že chodidla jsou pevně zapřená o zem, slouží při provádění cviků vleže na lavici jako vynikající opora těla. Příležitostně však právě snížená stabilita v průběhu cvičení může být žádoucí. Omezení stability – způsobené právě zvedáním chodidel z podlahy – sice snižuje působení na cílenou partii a omezuje velikost použitých zátěží, na druhé straně však významně zvyšuje počet svalů (zejména pak v oblasti břicha a spodních partií zad), které jsou aktivovány ve prospěch zajištění podpory a stability během cvičení.

Středně vysocí kulturisté jsou schopni vykonávat ve většině případů cviky vleže na lavici s chodidly buď bezpečně na podlaze, anebo na vyvýšené podložce v podobě kotoučů či schůdků pro aerobik (tzv. stepy). Lze však rovněž za jistých předpokladů doporučit cvičení bez opory chodidel. Jedná se především o případy týkající se udržení potřebné variability tréninku a zabezpečení dostatečné stimulace svalů pro jejich další růst. Bez ohledu na způsob provedení byste však vždy měli při tréninku dbát zejména na bezpečnost.

 

Pohodlí

Ačkoliv je třeba se během cvičení cítit pohodlně, samotné pohodlí by nemělo být v žádném případě preferováno před bezpečností či korektní formou provedení cviku. Doufejme však, že s chodidly ve správné pozici (bez ohledu na to, zda se budou nacházet na podlaze či volně nad zemí) se budete cítit také pohodlně.

 

Postavení chodidel

Na pozici chodidel může mít významný vliv i cíl, o který při tréninku usilujete. Níže je uvedeno více informací:

 POZICE CHODIDEL  VÝHODY
 Chodidla položená na podlaze  • lepší stabilita při zvedání těžkých vah
   • možnost zvedat těžší váhy
   • schopnost lepšího zacílení na vybrané svalové partie
   • vhodné pro izolaci svalových skupin při jejich procvičení, dále pak pro rozvoj síly a hmoty
   • větší bezpečnost při cvičení (ve většině případů)
 Chodidla  na lavičce  • zaměstnává více svalů, jež fungují jako stabilizátory umístěná a svaly podpůrné
   • zatěžuje svalstvo cílové svalové skupiny a okolních svalů
   • posílení svalstva středu těla (břicha a spodních zad)
   • prospěšné pro sportovce všech disciplin