PORTÁL SPOLOČNEJ ČESKEJ A SLOVENSKEJ EDÍCIE ČASOPISU TVAROVANIE TELA – KONDIČNÝ TRÉNING – ŠPORTOVÁ VÝŽIVA – SUPLEMENTÁCIA FACEBOOKTWITTERINSTAGRAMYOUTUBE PINTERESTGOOGLE RSS ikona

top banner bg

Odoslať e-mailomVytlačiť
 

Prohormóny a alkohol

PR

V predchádzajúcom článku sme s venovali prohormónom (ďalej len PH) a činnostiam, ktoré počas ich užívania nie sú prípustné. V dnešnom článku sa budeme venovať alkoholu, jeho vlastnostiam a najmä negatívnym vplyvom na zdravie a športovú výkonnosť.

PH a alkohol


Alkohol po rokoch, kedy bol tabuizovanou témou, čoraz viac preniká do spoločnosti najmä mladých ľudí. Piť alkohol je pre väčšinu z nich tak prirodzené, ako dýchať vzduch. Užívanie alkoholu, fajčenie alebo užívanie drog je pre niektorých zmyslom života a bez praktizovania týchto činností majú pocit, že nikam nepatria. Alkohol vám sprostredkuje klamný pohľad na svet a ak sa aj vďaka nemu cítite dobre, pri najbližšom vytriezvení si aj tak uvedomíte, že ste v tejto situácii sami a musíte sa spoliehať sami na seba.

Čo je alkohol?

Alkohol (etanol, C2H5OH) - je molekula, ktorá vzniká kvasením cukrov. Podľa aktuálnych poznatkov patrí medzi psychotropné látky. Alkohol je najrozšírenejšia návyková látka, ktorá vo väčšom množstve a nevhodnej kombinácii (s niektorými chorobami či liekmi) môže človeku veľmi ublížiť. Alkohol má na ľudský organizmus veľmi rôznorodé účinky: povzbudzuje aj upokojuje, ovplyvňuje motoriku a teplotu ľudského tela, spôsobuje výpadky pamäti, znižuje schopnosť sústredenia sa, poškodzuje pečeň.

Alkohol a pečeň

Pečeň je jeden z najdôležitejších orgánov ľudského tela a práve tu dochádza k chemickej premene alebo k vylučovaniu odpadových látok. Poškodenie pečene môže viesť k jej zlyhaniu, k rozvoju pečeňovej kómy, čo vo väčšine prípadov končí smrťou. Spracovanie alkoholu pečeňou sa realizuje pomocou chemických látok – enzýmov, konkrétne enzýmu alkoholdehydregenáza. Genetická predispozícia u každého človeka je odlišná, niekto môže vypiť počas svojho života veľké množstvo alkoholu a nebude mať žiadne následky, niekto si môže privodiť veľké zdravotné problémy už po vypití pár pohárikov.

rôzne štádia poškodenia pečene

Štádiá poškodenia pečene. 


Existuje vypočítané množstvo alkoholu, ktoré vám s vysokou pravdepodobnosťou môže vyvolať poškodenie pečene - cirhózu. U mužov je to cca 80 g alkoholu denne, čo predstavuje pitie 0,7 l vína každý deň po dobu 20 rokov.

Odbúravanie alkoholu v organizme sa uskutočňuje výhradne v pečeni s výnimkou malého množstva, ktoré sa z tela dostáva von prostredníctvom obličiek, pľúc alebo kože. Z tohto dôvodu je pečeň enormne zaťažovaná. Pri nadmernom zaťažení pečene alkoholom, drogami, tabletkami alebo anabolickými steroidmi riskujete vznik nasledujúcich ochorení:

  • steatóza
  • cirhóza
  • rakovina pečene

Steatóza pečene

Sa tiež nazýva „stukovatenie“ pečene a za jej vznikom stoja dva faktory: obezita a konzumácia alkoholu. Odhaduje sa, že touto chorobou je postihnutých 15–20 percent populácie. Stukovatenie pečene sa nijak zvlášť neprejavuje a z tohto dôvodu si ľudia vôbec neuvedomujú, že môžu mať nejaký problém. Problém pomôže odhaliť buď kontrola u lekára alebo až vážnejšie zdravotné problémy.

Cirhóza pečene

Okolnosti vzniku cirhózy pečene sú rôzne. Od hepatitídy, chronických chorôb až po príčiny toxické, kam zaraďujeme konzumáciu alkoholu, liekov a iných hepatotoxických látok. Tak ako pri steatóze, aj za vznikom cirhózy sa vo väčšine prípadov ukrýva dlhoročná konzumácia alkoholu. Nadmerná konzumácia alkoholu priamo súvisí s úmrtnosťou na toto ochorenie a zaraďujeme ho medzi najvýznamnejšie hrozby verejného zdravotníctva. Tak ako pri steatózy, ani cirhóza nie je sprevádzaná zvlášť významnými signálmi. Niekedy sa o nej lekári dozvedajú, až keď je príliš neskoro.

Rakovina pečene

Je bohužiaľ nevyliečiteľným ochorením pečene a má priami súvis s cirhózou. Existuje viacero druhou rakoviny, no najznámejší je hepatocelulárny karcinóm, ktorý je vytvorený priamo pečeňovými bunkami. Aj v tomto prípade sú rizikoví najmä tí pacienti, ktorí holdujú alkoholu dlhú dobu, ochorenie nechajú prejsť do cirhózy, čo predstavuje už len krok k rakovine.

Ako sú na tom PH?

V riadkoch vyššie ste sa mohli dočítať o tom, akým veľkým nebezpečenstvom je konzumácia alkoholu. Bohužiaľ z alkoholu prúdia veľké finančné zisky, a tak nie je možné ho úplne zakázať, aj keď by to asi vyriešilo veľmi veľa zdravotných problémov v globálnom chápaní. Riziko, ktoré prináša konzumácia alkoholu, je častokrát bagatelizované, pretože alkohol je voľne dostupný a vytvára tak dojem neškodnosti.

PH sú tiež látky, ktorých hlavné mechanizmy sa odohrávajú práve v pečeni. Ich podávanie ľuďom, ktorí majú s pečeňou problémy, je absolútne nevhodné. Jednotlivci, ktorí v PH cykle konzumujú alkohol, svoju pečeň vedome doslova tyranizujú. Idú na krvné testy, v ktorých sa odhalí ich nezodpovedné konanie práve zvýšenými hodnotami pečeňových testov. Hľadanie príčin tohto problému je pre nich jednoznačné a hlavným vinníkom sú práve PH. Nechceme, aby to vyznelo, že PH sú absolútne bezchybné. Vzhľadom na ich silu v sebe nesú určité riziko, no práve edukáciou v tejto oblasti a zodpovedným prístupom ku nim sa toto riziko minimalizuje alebo úplne vytráca.

K čomu sa ale vyhradzujeme, a čo absolútne neschvaľujeme je:

Kombinácia PH a alkoholu

PH alkohol


Je to zvlášť protichodné už len z dôvodu, že pokiaľ človek užíva PH, predpokladáme, že je športovec a konzumácia alkoholu je pri samotnom športe nevhodná. Ak to tak nie je, nejedná sa o skutočného športovca, ale o „pseudošportovca“, ktorých je každý piatok v nočných kluboch alebo baroch niekoľko a ich ciele sú odlišné od tých, ku ktorým sa snažíme smerovať našich klientov.

Ďalšou vecou, na ktorú chceme poukázať, je to, že každý z nás je jedinečný a to, čo robí druhý a neškodí mu, práve vám uškodiť môže. Sú ľudia, ktorí denne konzumujú alkohol a nebudú mať žiadne zdravotné problémy, no spoliehať sa na takýto vzorec nie je správne.

Pristupujte k svojmu zdraviu zodpovedne, veľa čítajte a vzdelávajte sa. Nesnažte sa objaviť to, čo už je dávno objavené. Rešpektujte zásady užívania PH a pozorne čítajte etiketu na konkrétnom produkte. Ako sme už niekoľkokrát spomínali, PH to nie je len samotný cyklus, rovnako dôležité je obdobie po ukončení cyklu tzv. PCT. Nebuďte k svojmu zdraviu ľahostajní!

Ďalšou nemenej závažnou oblasťou je celková životospráva. Pečeň citlivo reaguje na zlý životný štýl, konzumáciu jedál s vysokým obsahom tuku alebo stres. Zamerajte sa aj na tieto oblasti, aby bol váš organizmus dokonale vyvážený.