PORTÁL SPOLOČNEJ ČESKEJ A SLOVENSKEJ EDÍCIE ČASOPISU TVAROVANIE TELA – KONDIČNÝ TRÉNING – ŠPORTOVÁ VÝŽIVA – SUPLEMENTÁCIA FACEBOOKTWITTERINSTAGRAMYOUTUBE PINTERESTGOOGLE RSS ikona

top banner bg

VÝŽIVA
Odoslať e-mailomVytlačiť
 

Jak na přetížené klouby I. 

|text: IVAN MACH

Častým problémem v kulturistice, která je přímo založena na kontrolovaném přetěžování svalů s cílem jejich růstové adaptace, jsou zdravotní důsledky přetěžování kyčelních a kolenních kloubů, ramen, loktů či zápěstí, které jsou v zásadě méně adaptabilní než svaly. Nejčastěji se jedná o záněty šlach, šlachových pochev či tzv. tíhových váčků, výjimečně jejich ruptury (poranění).

Klouby Logo


Sportovci se často ptají, zda se v kloubu nevyskytuje zánět, zda s ním mohou vůbec trénovat a zejména, jak rychle lze bolesti odstranit, obtíže vyléčit či aspoň zmírnit, a to pokud možno nefarmakoterapueticky, tedy bez nepříznivých vedlejších účinků.

SUPLEMENTY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ KLOUBŮ

Suplementy podporující zdraví kloubů, vhodné k prevenci i mírnění obtíží, jsou obvykle přírodní protizánětlivé látky, ve svém účinku posílené antioxidanty (např. vitamínem C nebo glutaminem), dále látky odvozené od kolagenu (tzv. kolagenové štěpy) či tzv. chrupavkotvorné sulfáty jako glukosaminsulfát a chondroitinsulfát, které lze zakoupit nejen jako doplňky stravy, ale nechat si je předepsat i jako léky.

Chondroitinsulfát je základním stavebním kamenem chrupavek, zatímco glukosaminsulfát je podstatnou součástí kolagenu. Obě látky jsou velmi prospěšné k urychlení regenerace pojivových tkání, hrají ochrannou (chondroprotektivní) i výstavbovou (strukturální) roli a působí proti zánětlivým změnám, které mohou v chronicky přetěžované tkáni při nedostatku regenerace vzniknout.

SUPLEMENTACE A PREVENCE

Aone Joint Flex

V důsledku mnohaletého chronického přetěžování kloubního aparátu při posilování se závažím může docházet k předčasnému opotřebení kloubů a jejich degenerativním, tedy artrotickým změnám. Co je to artróza? Dochází při ní nejdříve k postupnému zhoršování mechanických vlastností chrupavky a poté k její pozvolné destrukci. To se projevuje tzv. skřípáním kloubů, dále v nich lze cítit ztuhlost a postupně se přidává i bolest. Ta mívá startovací charakter, což znamená, že se objevuje ráno nebo po dlouhém sezení, kdy klouby ještě nejsou „rozhýbané“. Po tréninku obvykle bolest mizí, ale může vzniknout znovu po větší námaze kloubů nebo jiném způsobu zatížení (běh). V pokročilejším stadiu je bolest silnější a lze ji cítit v klidu a při spaní. Následně může dojít k omezení pohyblivosti v kloubu, ale pak už obvykle vyhledáme ortopeda. Pokud je osvícený a o kulturistice něco ví, měl by navrhnout vedle užívání léků suplementaci, tzv. režimová opatření jako redukci hmotnosti i sportovní zátěže a navrhnout doplňkové kompenzační pohybové aktivity. Často však tato režimová opatření a suplementaci umějí lépe nastavit zkušení trenéři kulturistiky a fitness!

Jako sportovci bychom měli vědět, že léky na utišení bolesti sice mají rychlý nástup účinku, avšak mnohdy jen krátkodobý efekt, a jejich užívání bývá spojeno s řadou nežádoucích účinků. Často jsou zatíženy rizikem vzniku lékové závislosti, což u většiny suplementů nehrozí.

Do skupiny suplementů, označované nepřesně „kloubní výživa“ tedy patří chondroitinsulfát, glukosaminsulfát, kyselina hyaluronová, methylsylfonylmethan a diacerein. Jde o látky, které mohou obnovovat či podporovat metabolickou rovnováhu v chrupavčitých buňkách (chondrocytech). Jejich účinek se dostavuje pozvolna během 4–6 týdnů a přetrvává ještě několik týdnů po vysazení. Některé látky jsou registrovány, resp. schváleny jako léky a současně jako potravní doplňky, tedy potraviny. Jde totiž většinou o látky tělu vlastní, vyskytující se v potravinách živočišného původu (maso), kde se podílejí na výstavbě mezibuněčné hmoty chrupavky nebo jsou obsažené v synoviální tekutině kloubu. Zdravý a dobře regenerující kulturista přiměřeného věku má schopnost tyto látky tvořit z vlastních zdrojů, ale jejich případný deficit v kloubu je relativní a je dán intenzitou a trváním přetěžování, věkem, regenerací a dalšími individuálními faktory. U starších sportovců, kteří zanedbávali regeneraci a výživu celoživotně a jeli tzv. „na doraz“, se dokonce může jednat i o poruchu metabolismu chrupavky. Látky ze skupiny „kloubní výživa“ přímo zasahují do regulace jejího metabolismu a podporují tedy biosyntézu proteoglykanů, kolagenu a dalších složek důležitých k výstavbě chrupavky. Na druhé straně zastavují tvorbu degenerativních enzymů – proteáz, které mezibuněčnou hmotu chrupavky degradují. Protože jejich protizánětlivý efekt není dán farmakologicky, nemají nežádoucí účinky jako léky ze skupiny tzv. nesteroidních antirevmatických léků (ibuprofen).

Chondroitinsulfát je proteoglykan („bílkovinný cukr“), jehož sacharidová část je tvořena kyselinou glukuronovou a galaktosaminem s obsahem síry navázaných na bílkovinný kolagenní prstenec. Od této struktury se odvíjí i fyzikální vlastnosti chrupavky – její pevnost a pružnost. Chondroitinsulfát má silně polární aniontovou povahu a jeho interakce s kloubním kolagenem je tedy iontové povahy. Chondroitinsulfát je součástí chrupavky, která se iontově váže na kolagenní vlákna. Proto je důležitý pro udržení strukturální soudržnosti chrupavky a dodává jí odolnost proti tlaku a přetížení. Jeho úbytek je hlavní příčinou degenerativních změn z chronického přetěžování. Sám má povahu antioxidantu, čímž brzdí zánětlivé procesy.

Glukosaminsulfát je také látka tělu vlastní, která se v organismu tvoří z krevního cukru – glukózy, a je hlavním stavebním kamenem

molekuly kyseliny hyaluronové, jež je důležitou složkou tzv. synoviální tekutiny kloubů a okolních tkání. Makromolekula kyseliny hyaluronové je bohatě rozvětvená a hydratovaná. To jí propůjčuje značnou viskozitu a schopnost vytvářet v organismu želatinovité útvary.

Suplementace těmito látkami je tím účinnější, čím dříve je zahájena. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobější účinky, efekt se projevuje nejdříve za 6–8 týdnů podávání, přetrvává však obvykle další 2–3 měsíce po vysazení. Z toho pak vychází strategie preventivního užívání „kloubní výživy“:

● podávat dostatečné dávky minimálně 2 měsíce,

● po této době na 2–3 měsíce vysadit,

● po této době pak kúru znovu opakovat.

Strukturální efekt, kdy se chrupavka zpevňuje a „dorůstá“, byl vědecky prokázán pouze při dlouhodobém preventivním užívání. U sportovců s opakovanými či chronickými bolestmi kolenních a ramenních kloubů se může velmi dobře uplatnit kombinace chondroitinsulfátu a glukosaminsulfátu.

U vrcholových kulturistů nebo jiných sportovců (např. u vyznavačů náročného crossfitu), jejichž pohybový aparát je fyzickou zátěží značně přetěžován, považuji preventivní užívání chondroitinsulfátu, glukosaminsulfátu a jim podobných látek za velmi prozíravé a moderní. Naše generace kulturistů nic takového neznala!

(pokračování příště)