Intervaly alebo konštantné tempo?

DILEMY KARDIA

Na väčšine internetových stránok, zaoberajúcich sa fitness, nájdete presilu vysoko intenzívnych intervalových tréningov (HIIT) v porovnaní s kardiom s konštantným tempom na odbúranie telesného tuku. Podľa najnovších výskumov konštantné kardio HIIT hoci obmedzene, ale predsa len napomáha spaľovaniu tuku a to minimálne u osôb s výraznou nadváhou.

Vedci rozdelili 38 málo aktívnych (menej ako 3 tréningy za týždeň) mužov a žien vo veku 18–55 rokov s nadváhou (BMI 25–29,9) do troch skupín. V časovom rozpätí 12 týždňov absolvovala prvá skupina 3 tréningové jednotky HIIT za týždeň, druhá skupina absolvovala po tri tréningové jednotky konštantnej miernej intenzity v týždni a tretia skupina neabsolvovala žiadny tréning. Progresívny HIIT tréning pozostával z opakujúcich sa jázd na bicyklovom ergometri pri VO2max 120 %.

Konštantný kardio program pozostával z kontinuálneho tréningu v rovnomernom tempe na bicyklovom ergometri. Tréning postupne stúpal z 30 minút pri 50 % intenzity počas prvého týždňa až na 45 minút so 65% intenzitou v piatom týždni pokusu. 

Na konci štúdie dosiahli testované osoby, používajúce HIIT program, lepšie výsledky v zlepšení kardiovaskulárnej kondície, ale pokiaľ išlo o redukciu telesného tuku, zvíťazil aeróbny tréning s konštantným tempom. Vedci konštatovali, že hoci sa v testovaných skupinách HIIT ukázal ako účinný prostriedok zlepšenia fitness kondície, pri spaľovaní nadbytočného telového tuku nebol rovnako efektívny.

 

stacionarny bicykel Nordictrack gx 44 pronordictrack-bezecky-pas-t-7icon-nordic-track-2950

 

 

 

ilustračné foto: M&F