Historie benčpresu (1)

Koncem 19. století benčpres ještě neexistoval, přesněji řečeno nebyl objeven (chcete-li vymyšlen nebo masověji zaveden).

Vzpěrači se věnovali zvedání činek nad hlavu, siláci vzpírali nohama, zády, krkem nebo jedním prstem; tím není řečeno, že kdesi kdosi neležel zády na trávníku, na žíněnce nebo na desce podložené bedničkami a netlačil činku do předpažení, důkazy ovšem chybí.

 

Georgovi Hackenschmidt
Georgovi Hackenschmidt

Tlak v mostu
Tlak v mostu

Lurich v mostu
Georg Lurich v mostu

Owen Carr
Owen Carr

Improvizovaná činka na zemi
Improvizovaná činka na zemi