Výročí v listopadu/novembri 2016

Výročí Mike Quinn
55 let Mike Quinn se narodil 18. listopadu 1961

 

Výročí Lou Ferrigno
65 let Lou Ferrigno se narodil 9. listopadu 1951

 

Výročí Sandahl Bergman s Arnoldem Conanem
65 let herečka Sandahl Bergman se narodila 14. listopadu 1951

 

Výročí Renato Bertagna
70 let Renato Bertagna se narodil 27. listopadu 1946

 

Výročí Jim Haislop
75 let Jim Haislop se narodil 25. listopadu 1941

 

Dámo a pánové – Mnoga ljeta!