Dorian o tréningu chrbta

l foto: CHRIS LUND

 

Cvik Série     Opakovania    Sťahovanie na kladke úzkym podhmatom       2* 8   3 8 V predklone príťahy činky k pásu 1* 8   3 6–8 V sede príťahy k pásu cez spodnú kladku 1* 8   3 6–8

* zahrievacie série