Michelle Galardi: Pekný a zdravý chrbát

l text: KATHELEEN ENGEL

 

* Posilňovanie chrbtových svalov vám pomôže vytvoriť ilúziu V-tvaru trupu, začínajúceho sa širokými ramenami a prechádzajúceho k štíhlemu pásu. Kostrovú štruktúru síce nezmeníte, ale posilňovaním svalstva chrbta a ramien a kontrolou telesného tuku dokážete zvýrazniť správne krivky.

* Chrbát predstavuje veľkú svalovú partiu pozostávajúcu zo širokého svalu chrbtového, vzpriamovačov, svalov stredu chrbta a trapézových svalov. Aby ste precvičili všetky oblasti, voľte v každom tréningu okrem uvedeného cviku so širokým úchopom i jeden cvik s úzkym jeden so stredným úchopom.

* Cviky so širokým úchopom pôsobia hlavne na rozšírenie chrbta. Ak chcete budovať plnosť a plasticitu chrbta, sústreďujte sa na priťahovacie pohyby z predpaženia, ako je priťahovanie veľkej činky alebo jednoručky v predklone (viď obrázok).

* Prácu chrbtových svalov nemôžete pri tréningu vizuálne kontrolovať, o to je dôležitejšie sústreďovať sa na to, čo robíte. Precítenie pohybu je dôležitejšie ako prekonávanie rekordov v používaných váhach.

 

Takto cvičí Michelle…

Cvik                                                  Série                Opakovania          
Sťahovanie kladky k hrudníku 2 zahrievacie 15–20
  3 15, 12, 10
Priťahovanie činky v predklone 3–4 15, 12, 10, 7
Priťahovanie kladky k pásu 3 12, 10, 7
Priťahovanie jednoručky 3 12, 10, 7
Záklony na extenznej lavici 3 15–20