Tréning s jednou sériou

l text: DORIAN YATES

 

CVIK    SÉRIE      OPAKOVANIA      VÁHA   Šikmý tlak  1.* 12 60 kg   2.* 10 100 kg   3.* 8 140 kg   4.“ 8 195 kg

* Zahrievacie série “ Pracovná séria: po zlyhaní Dorian pokračuje 2–3 vynútenými opakovaniami, po ktorých príde na rad niekoľko „rest-pause“ (Dorian položí činku na zarážky, krátko si oddýchne a pridá ďalšie opakovania) a negatívnych opakovaní.