Historie soutěží – WBBG

Historie soutěží - WBBGHistorie soutěží: WBBG

V polovině 60. let byla situace v organizaci kulturistických soutěží poměrně vyrovnaná. Pozici historicky nejstarší soutěže neochvějně držela AAU (Amateur Athletic Union) s mecenášem Bobem Hoffmanem, skrytými rasistickými tendencemi a nesmyslnými požadavky na vedlejší kvality účastníků (například na jazykové schopnosti; kvůli vrozené poruše výslovnosti ztratil titul Mr. America 1963 Harold Poole a také Sergio Oliva). Na druhé pozici byla rigorózní britská NABBA, řízená Oscarem Heidenstammem, a jako klín vnikala mezi obě federace dynamická IFBB bratří Weiderů, vystrkující drápky jak počtem soutěží, tak reklamně-publicistickými aktivitami. V roce 1967 se v časopise Muscle Training Illustrated, patřícím bývalému silákovi a majiteli posilovny na Manhattanu, nyní už podnikateli Danu Luriemu, objevily inzeráty ohlašující založení nové federace s názvem World Body Builders Guild. Lurie zůstal u tradičních názvů jako Mr. America a Mr. World (byť v roce 1975 z obavy před porušením vlastnických práv změnila nová federace AFAB název na Mr. Americas), přidal i slušné finanční prémie, zavedl soutěže Mr. Teen Age (v roce 1971 ji vyhrál Lou Ferrigno), Mr. America nad 40 let, Mr. International a Miss Body Beautiful pro ženy (jedna ze soutěží se také jmenovala Miss Hot Pants!). Nakonec v záchvatu megalomanie a možná se snahou trumfnout popularitu Mr. Olympia vymyslel show vesmírného charakteru Mr. Olympus a Mr. Galaxy. Účasti však nebyly velké a mnohdy na jedné soutěži startovali dva-tři závodníci. Lurieho impérium se začalo hroutit v roce 1979 a časopis dožil v roce 1993.
WBBG Pro Mr. America: 1967-1968 Harold Poole, 1969 Johnny Maldonado, 1970 Rick Wayne, 1971 Pete Caputo, 1972 Bill Grant, 1973 Chris Dickerson, 1974 Warren Frederick, 1975 Ralph Kroger, 1976 Scott Wilson, 1977 Don Ross, 1978 Anibal Lopez, 1979 Tommy Aybar.
WBBG Mr. World: 1971-1975 Boyer Coe, 1976 Tommy Emmott, 1977 Serge Nubret, 1978 Anibal Lopez, 1979 Tony Pearson.
WBBG Mr. Olympus: 1975-1976 Sergio Oliva, 1977 Serge Nubret, 1978 Sergio Oliva, 1979 Tony Pearson.