In memoriam Larry Scott

5/2014 nášho časopisu, spoločnej českej a slovenskej edície MUSCLE&FITNESS, sa nám dostralo tej cti, že svoje spomienky na svojho učiteľa a priateľa Larry Scotta napísal aj hlavný editor M&F International Arnold Schwarzenegger. V tom istom vydaní prinášame aj prvú časť dokumentu Osm primátů Larry Scotta nášho historika Josefa Švuba. Pokračovanie bude v niektorom z ďalších čísiel M&F.

 

index.php?option=com_content&view=article&id=235&Itemid=75