Pocta průkopníkům: Luigi Montizelli Obizzi

Pocta průkopníkům: Luigi Montizelli ObizziPocta průkopníkům: Luigi Montizelli Obizzi

Jedním ze zakladatelů světového organizovaného vzpírání ve skutečném významu toho slova, markýz Luigi Montizelli Obizzi, se narodil 6. července 1863 v italské provincii Cremona. Od mládí projevoval vztah ke sportu a provozoval obvyklé disciplíny šlechtických synků jako šerm a veslování, nakonec se ale shlédl ve vzpírání. V roce 1885 odjel do Milána a o pět let později zde založil Club Atletico Milanese. Sám usilovně trénoval a přestože měl průměrnou postavu (172 cm, 70-80 kg), dosáhl pozoruhodné výsledky: v dubnu 1896 soupažně vytlačil 100 kg a nadhodil 110 kg. Později však činek zanechal a působil jako přísný rozhodčí a dohlížitel nad čistotou techniky. Jelikož plynně ovládal angličtinu, francouzštinu a němčinu, mohl spolupracovat se zahraničními funkcionáři, a v roce 1895 zahájil kampaň vedoucí k ustavení mezinárodního dohledu nad vzpíráním včetně sjednocení pravidel. V dubnu 1899 zorganizoval v Miláně jeden z prvních „světových“ šampionátů, který vyhrál ruský borec Sergej Jelisejev. Konečně 18. ledna 1902 markýz ustavil Italskou federaci vzpírání FAI. V roce 1905 s podporou Němců spoluzaložil Amateur Athletic Weltunion s členskými zeměmi Itálií, Německem, Dánskem a Holandskem, později se přidalo Švýcarsko a Rakousko. V létě 1908 Obizzi uspořádal první boxerskou exhibici v Itálii. Opozice některých klubů proti přísnému dodržování pravidel donutila markýze v roce 1911 opustit funkce ve FAI a Itálie se zúčastnila založení nové mezinárodní federace vzpírání (1913) bez něho. Po I. světové válce přijala nová federace jeho návrh na zrušení jednoručních disciplín a ponechání pouze soupažného tlaku, trhu a nadhozu. Kongres FIHC v roce 1928 pak 65letého markýze vyznamenal funkcí 1. vicepresidenta, kterou vykonával do roku 1932. Skonal 23. března 1946.