Telo je chrám ducha

9/2009 nášho mesačníka MUSCLE&FITNESS.

podpis_copy.jpg