Nesmrtelný Sandow

Nesmrtelný SandowNESMRTELNÝ SANDOW

      V této kapitolce se seznámíte s lidmi, kteří s Eugenem Sandowem žili, spolupracovali a zásadním způsobem ovlivnili tok jeho života. Prvním byl nepochybně profesor Attila, jeho mentor a rádce; vyškolil jej k profesi siláka jak po tělesné, tak duševní stránce. Po Attilovi přišel americký podnikatel Florenz Ziegfeld, narozený v témže roce jako Sandow (1867). Jeho otec byl vedoucím Chicago Music College, kde junior získal v roce 1885 titul pomocníka manažera, jeho celoživotní zájem o showbussiness však podnítilo vystoupení cirku Buffalo Billa, které shlédl v roce 1883. Florenz s otcem otevřeli roku 1893 v Chicagu v budově National Guard varieté Trocadero s hlavní hvězdou Eugenem Sandowem. Šlo o vynikající načasování, neboť Chicago bylo vybráno jako místo velkolepých oslav 400 let od objevení Ameriky, nazvaných Worlds Columbian Exposition. Pro úplnost, Sandowa ještě předtím najala agentura Abbey, Scheffel and Gray, zabývající se hledáním varietních umělců, a pozvala jej v červnu 1893 do USA, kde byl krátce poté „objeven“ mladým Ziegfieldem. Sandowovo vystoupení neslo název The Sandow Trocadero Vaudevilles a vydrželo až do roku 1904; poté se Sandow vrátil do New Yorku.
      Tvrdilo se, že tenkrát existovali muži silnější než Sandow (Apollo-Bankier, Arthur Saxon) nebo muži s lepšími postavami (favoritem byl Bobby Pandour), nicméně kombinace Sandowovy síly a tělesné krásy spolu se Ziegfeldovou prezentací vytvořily číslo, které jen máloco dokázalo překonat. Ziegfeld investoval do Sandowa 5 tisíc a za šest týdnů shrábnul 30 tisíc; za dva roky prý vydělal čtvrt miliónu dolarů! Škodný nebyl ani Eugen, jehož týdenní plat činil 2000–3500 dolarů – ohromná suma! Třetí osoba byla až donedávna zcela neznámá – Martinus Sieveking. Narodil se 24. března 1867 (znovu ta shoda!!!) v Holandsku a byl nadmíru talentovaným hudebníkem. Později emigroval do USA a dosáhl postu významného učitele hudby, klasického komponisty a klavíristy. Zajímavé je, že Sieveking bydlel začátkem 20. století se Sandowem v New Yorku a často jej doprovázel na turné. Složil hudbu pro mnohé Muscle Display Performances a panuje obecné přesvědčení, že kompozici March of the Athletes, připisovanou Sandowovi, složil spíše on. Je pravděpodobné, že se oba hodně sblížili a nikdo jiný neznal Eugena tak intimně, jako Martinus. Sieveking založil v roce 1915 klavírní školu a svého přítele přežil o 25 let. Pozice Blanche Brooks-Sandow je dána sňatkem s E. S. (8. 8. 1898) a narozením jejich dvou dcer. Jestliže jsem minule uvedl, že manželství nebylo šťastné, musíme nahlédnout na věc z obou stran. Sandow byl neustále někde na turné a mladá žena seděla sama doma. Přitažlivý a bohatý muž neměl nouzi o milostné románky a když se něco doneslo až k manželce, začala trpět chorobnou žárlivostí. Proto po Sandowově smrti nechala odstranit všechny rodinné památky, pohřbila jej v neoznačeném hrobě a potomci velkého Eugena dodnes odmítají povolit stavbu jeho pomníku…