Síla lásky

Mít fungující partnerský vztah je přínosem v životě i ve fitcentru

Pro úplné pochopení zdravotních pozitiv lásky v partnerském vztahu je důležité porozumět významu a definici pojmu „láska“. Lidé mají totiž často problém definovat, co pro ně „láska“ doopravdy znamená.

 

Ačkoli láska může mít zjevně vícero interpretací, její pozitivní účinky jsou univerzální. Přínos lásky pro zdraví lze snadno identifikovat, protože láska produkuje pozitivní emoce, které dokážou velice účinně snižovat stres.

Jednou z těchto emocí je smích, jenž je právem pokládán za uzdravující prostředek pro duši a lék na psychickou pohodu. Je to opravdu mocný protilék na stres, konflikty a duševní i tělesnou bolest. Láska má také sílu obnovit vaše psychické, emocionální a fyzické zdraví. Výzkumy ukazují, že projevy lásky neutralizují negativní emoce, jež nepříznivě ovlivňují imunitu, endokrinní i kardiovaskulární funkce. Vědecká pozorování rovněž odhalují, že láska v partnerském svazku prodlužuje život a pomáhá čelit nemocem. K dispozici jsou četné studie, nabízející příklady lidí s diagnostikovanou rakovinou, kteří se z léčby zotavili rychleji, pokud měli silné rodinné vazby.

„Tělesná onemocnění můžeme léčit pomocí medicíny, avšak jediným lékem na osamělost, zoufalství a beznaděj je láska. Na světě je spousta lidí, kteří by umřeli pro kousek chleba, ovšem ještě mnohem víc by jich umřelo pro trocha lásky.“

Matka Tereza

 

Nyní si uvědomte následující. Žijete-li v partnerství, je tady někdo další, za koho odpovídáte a kdo má o vás starost. Pokud partner podporuje váš životní styl a sdílí s vámi vášeň pro zdraví, fitness a cvičení, máte v něm váš výsostně osobní zdroj motivace. Takový partner nejenže ocení zaujetí, s nímž přistupujete k naplňování svých fitness cílů, ale má z něj také přímý prospěch. Ať už je to zalíbení, které nachází ve vašem vysportovaném zevnějšku, jeho zřejmém přínosu pro váš sexuální život nebo v nesčetných emocionálních pozitivech, vyplývajících z toho, mít po svém boku fyzicky aktivního člověka svěží mysli.

Pocity zamilovanosti způsobují zrychlení srdečního tepu, což má za následek zvýšený přísun krve do všech částí těla, včetně sexuálních orgánů. To má pozitivní dopad na mysl i tělo. Když jste ve vztahu, váš partner se obvykle stará o vaše zdraví. Bude vás vybízet k osvojení zdravých návyků a naopak k zanechání těch, již vám škodí – ať už to bude kouření nebo třeba přemíra práce.

Společné cvičení může být pro vás a vašeho partnera skvělou spojovací aktivitou, jejíž přínos budete sdílet a užívat si oba. Skvělým příkladem jsou i manželé Kačíkovi, kteří společným zapojením do naší soutěže v tříměsíčním formovaní postavy DO FORMY S MUSCLE&FITNESS® dosáhli vynikajících výsledků i speciální ceny pro nejlepší pár roku 2018. Jak přiznala Tereza v závěrečném dopise, přidanou hodnotou je znovuobjevený krásný vztah s manželem.

„Klíčem ke všemu jsou endorfiny. Láska spouští uvolňování hormonu oxytocinu, jenž způsobuje, že se cítíme dobře. Tento hormon rovněž snižuje hladiny stresových látek v našem tělesném systému,“ říká doktorka Jodi Prohofsky, odbornice na behaviorální zdraví. Tělesný kontakt – jako přitulení, objetí nebo líbání – spouští produkci oxytocinu.

Pokud jste tedy pořád single, zvažte možnost najít si životního partnera, s nímž byste si mohli navzájem dávat lásku a užívat si tak s tím souvisejících zdravotních pozitiv. Společné cvičení může být pro vás a vašeho partnera skvělou spojovací aktivitou, jejíž přínos budete sdílet a užívat si oba.

text: CARMELIA RAY, foto: ZDENĚK DRYÁK