Rozumieme si

banner_blog_major.jpg   

8. 4. 2009

kvarteto_copy.jpgPrvé písomné pripomienky v súvislosti s češtinou a slovenčinou na stránkach MUSCLE&FITNES prišli do redakcie už pred pár rokmi a medzičasom ešte pribudlo zopár čitateľských otázok tohto druhu. Rozhodol som sa preto venovať vo štvrtom tohtoročnom čísle nášho mesačníka priestor téme jazyku textov uverejňovaných v spoločnej českej a slovenskej edícii medzinárodného titulu MUSCLE&FITNESS. Nezaškodí to azda prezentovať i tu, na M&F ONLINE.

„Som rád, že aj u nás vychádza časopis svetového formátu MUSCLE&FITNESS. Kúpil som si ho opäť po čase a bol som milo prekvapený akú úroveň v súčasnosti dosahujete, či už po stránke grafickej (klobúk dolu pred grafikom Petrom Kohútom) alebo obsahovej, odbornej a štylistickej. Naozaj je radosť čítať Váš časopis, pri ktorom si nielen perfektne oddýchnem, ale zároveň ma napĺňa aj energiou potrebnou na všetky ďalšie aktivity,“ napísal nám čitateľ Dodo Hlavatý z Popradu. „Je jasné, že spomedzi časopisov, ktoré sa venujú zdravému životnému štýlu a tréningu, ste absolútnou jednotkou. Zároveň mi však trošku vadí jedna vec…“

Nasleduje štatistická analýza pána Hlavatého: vyčíslil náš pomer textov v češtine, resp. slovenčine, z ktorého vyplýva 68-percentný podiel českých, 29% slovenských textov a 3% „spoločná a neutrálna verzia“. A k tomu pridal náš čitateľ otázku, ako a prečo vzniká takýto vzájomný podiel, keď predpokladaný pomer čitateľov zodpovedá zhruba počtu populácie v ČR a SR, teda 2:1. Plus poznamenal, že podiel češtiny sa postupne zvyšuje a že či si v redakcii nemyslíme, „že aj naši priatelia spoza rieky Moravy by si mohli trošku precvičiť slovenčinu“.

Niekoľko poznámok osvetľujúcich súvislosti. Pre nás vždy boli, sú a i budú rovnocenní všetci čitatelia od Ašu po Čiernu nad Tisou! Časopis sme zakladali v Bratislave koncom roku 1990. (Z prvých kmeňových členov pôsobí v redakcii i v súčasnosti editorka Zlata Klaučová.) V dobe spoločného štátu sa na jeho území používali oba jazyky tak vo federálnom vysielaní televízie a rozhlasu, vo filmoch, ale aj v odborných časopisoch. Patril k nim aj mesačník Tréner, v ktorom zo súčasných frekventovaných autorov M&F už v 70. rokoch publikovali Ivan Mach, Josef Švub, Ľudovít Major ako i naši súčasní externí odborní konzultanti a autori Dušan Hamar či Petr Tlapák. Časopis Tréner (predtým Tréner a cvičiteľ) vychádzal vo vydavateľstve Šport v Bratislave, mal celoštátnu pôsobnosť a českí autori v ňom spravidla publikovali česky, Slováci slovensky. Bola to bežná prax.

Na tieto tradície a zvyklosti sme teda v roku 1991 automaticky nadviazali i v našom novozaloženom časopise. Spoločensko-politický vývoj však odvtedy priniesol niektoré zmeny a špecifiká. Ich akceptovanie sa v našej redakčnej praxi stalo samozrejmosťou, uznávame však, že najmä nezasväteným novým čitateľom môžu pripadať ako na prvý pohľad zvláštne.

Čo sa stalo?

Po rozdelení Česko-Slovenska síce čeština a slovenčina zostali naďalej objektívne mimoriadne blízkymi jazykmi, zmenila sa však prax ich vzájomnej aplikácie v každodennom živote. Inými slovami, vzájomnosť sa stala dosť jednostrannou. Kým na Slovensku sú české televízne programy, filmy a knižky naďalej frekventované a populárne a na stánkoch sa nachádzajú desiatky českých periodík, v opačnom garde ide skôr o výnimky. V Čechách a na Morave sú síce naďalej obľúbené najmä niektoré slovenské hudobné skupiny či divadelné súbory (a ešte viac herci hovoriaci aj česky), o krásnu literatúru však nie je záujem, novinové a časopisecké tituly sa zo Slovenska do ČR prakticky nedovážajú. (M&F je vzácnou výnimkou.)

Dôsledky toho všetkého? Kým na Slovensku je čeština obecne naďalej zrozumiteľná a používaná, v Česku vyrastá mladá generácia, pre ktorú je slovenčina z hľadiska zrozumiteľnosti už cudzí jazyk, ktorý sa musí učiť. Nuž a náš časopis – aj keď naďalej nerezignuje na svoje poslanie byť o.i. mostom medzi oboma národmi – tieto skutočnosti nemôže a nechce ignorovať. O to viac, že i náš spoločný trh (a jazykový priestor) je relatívne malý, obmedzený 15-miliónovou populáciou. Vydávať dve rečové verzie (teda prakticky dva časopisy) napojené na najkvalitnejšie svetové licenčné zdroje (M&F USA, FLEX, Shape, Men’s Fitness) by bolo ekonomicky neudržateľné. Kvôli tomu všetkému je teda češtiny na našich stránkach o niečo viac, než by „predpisoval“ mechanický matematický prepočet pomeru čitateľov.

Jednotliví autori a prekladatelia inak v článkoch v časopise i na webe logicky preferujú svoj jazyk, sú však aj výnimky. (Ako napríklad editorialy v niektorých číslach časopisu, v ktorých sú podľa nášho interného systému plánovania na rade práve české názvy rubrík a šéfredaktor sa preto rozhodol uctiť si českých čitateľov češtinou aj v úvodníku.)

V dávnych dobách sme s nadšením lúskali poľské (Sport dla wszystkich), nemecké (Sportrevue) a anglické (Muscle Builder) časopisy. Dnes sa iba opäť všetci trochu „učíme“ česky, resp. slovensky. Prakticky to uľahčí aj nový zlepšovák vo vyhľadávači na našich web-stránkach. Objasniť význam nemnohých rozdielnych výrazov v oboch rečiach napomôže česko-slovenský (na www.muscle-fitness.cz) a slovensko-český (na www.muscle-fitness.sk) internetový slovník.

Hovorí sa však, že kto chce, ten druhému porozumie… A my si rozumieme! podpis_copy.jpg