PRO ŽENY: Rozpalte tuk a zhubněte

S těmito silovými a kondičními cviky, jež předvádí profesionálka bikini fitneska IFBB ANA DELIA DE ITURRONDO, zbavíte tělo tuku a vytvarujete svaly. Připravte se ale na řádnou zabíračku, neboť těchto šest cviků s tělesnou váhou a lehkými jednoručkami nebývale spaluje tuk – jen samotným tréninkem spálíte více než 500 kalorií!

 

ZAČÍNÁME Výbušné kombinované cviky, jako jsou ty následující, vyžadují důkladné rozcvičení. Udělejte dvě až tři série dvou nebo tří cviků dynamického strečinku jako houpání nohou a kroužení rameny, a teprve pak přejděte k tréninku.

 

 

KLIKY A PŘESKOKY PŘES PODLOŽKU

PŮSOBÍ NA: RAMENA, HRUDNÍK, TRICEPSY, STŘED TĚLA

Začněte v podporu na rukou nad podložkou, dlaně jsou asi 3 cm před ní. Pokrčením loktů přibližujte hrudník k podlaze, zastavte těsně před kontaktem s podlahou. Tělo nyní vytváří přímou linii, rovnoběžnou s podlahou (A). Obraťte směr pohybu a narovnáním paží proveďte vzpor.
V závěru vzporu skočte oběma nohama dopředu přes žíněnku, takže vaše chodidla se ocitnou na vnější straně každé ruky (B).
Ihned vraťte boky nazpátek, chodidla za podložku a udělejte další klik a vzpor (C). Proveďte dvě série po 20 opakováních.

TIP
Pro podání maximálního výkonu a bezpečnost protáhněte před zahájením tohoto cviku kyčle a ramena.

 

MÍČ PROTI ZDI

PŮSOBÍ NA: RAMENA, NOHY

Postavte se obličejem proti zdi, s chodidly o něco dál od sebe, než máte široká ramena. Na úrovni brady držte 9kg medicinbal a dívejte se nahoru (A). (Nebo požádejte partnera, aby vám asistoval s chytáním míče.) Udělejte dřep nejméně na rovnoběžku stehen s podlahou (B).
Vybuchněte ze spodní polohy dřepu a mocným napnutím paží vyhoďte míč proti stěně (C).
Odražený míč zachyťte a ihned jděte do dalšího dřepu. Udělejte dvě série po 25 opakováních.

TIP
Pracujte tvrdě! Vyhození míče s plnou intenzitou aktivuje vaše rychlá svalová vlákna.

 

VÝPADY S VÝSKOKEM A KLADIVOVÝMI ZDVIHY

PŮSOBÍ NA: PAŽE, STŘED TĚLA, NOHY

Stůjte s levou nohou vykročenou dopředu. V každé ruce držte jednoruční činku – pravou zvedněte na úroveň ramena a levou mějte spuštěnou dolů. Jděte boky dolů (jako když děláte výpad), dokud se přední noha nedostane na rovnoběžku s podlahou (A).
Vyskočte, ve vzduchu vyměňte nohy a dopadněte s pravým chodidlem vepředu. Současně zvedněte levou ruku k rameni a pravou spusťte dolů (B). Udělejte dvě série po 20 opakováních každou nohou.

TIP
Čím dál od sebe máte chodidla po dopadu, tím lépe aktivujete sedací svaly.

 

KRABÍ VÝKOPY

PŮSOBÍ NA: RAMENA, STŘED TĚLA, SEDACÍ SVALY

Posaďte se na podlahu s chodidly na šířku ramen od sebe. Kolena pokrčte do úhlu 90 stupňů, zápěstí mějte přímo pod rameny. Nadzvedněte boky a rozložte váhu těla rovnoměrně mezi ruce a chodidla.
Natáhněte pravou nohu, až se stehno dostane na rovnoběžku s levou nohou (A).
Rychle vraťte pravou nohu zpátky na podlahu a současně vykopněte levou nohu dopředu (B). Udělejte dvě série po 30 vykopnutích každou nohou.

TIP
Na umocnění výbušnosti a jako pomoc při udržení rovnováhy držte během cvičení napnuté svaly středu těla.

 

VÝSTUPY NA LAVICI A BICEPSOVÉ ZDVIHY

PŮSOBÍ NA: BICEPSY, NOHY

Přistupte bokem k rovné lavici a postavte pravé chodidlo na desku. Po stranách těla a s dlaněmi dovnitř držte jednoruční činky (A).
Vystupte na lavici a současně silou bicepsů přitáhněte činky k ramenům (B). S malým poskokem vyměňte nohy a s levým chodidlem na desce zvolna sestupte na opačnou stranu.
Opakujte opačnou na opačnou stranu. Udělejte dvě série po 20 nepřerušovaných opakováních (10 každou nohou).

TIP
Tento skvělý cvik patří k základním cvikům pro celé tělo.

 

HOROLEZEC

PŮSOBÍ NA: RAMENA, STŘED TĚLA, NOHY

Začněte v podporu na rukách a s chodidly zhruba 15 cm od sebe. S rovnými zády přitáhněte levé chodidlo k hrudníku s tím, aby vlastní pohyb vycházel ze středu těla (A).
Změnou chodidel – přitažením pravého chodidla k hrudníku – přejděte na další opakování (B). Rychle pumpujte koleny jako při běhu a během cvičení držte jednu nohu nadzvednutou. Udělejte dvě série po 100 opakováních.

TIP
Zapojení kyčelních flexorů se vyhnete tím, že budete přitahovat nohy k hrudníku silou břišních svalů.

 

text: CAT PERRY, trénink: GINO CACCAVALE, foto: TOMMY GARCIA

PRO ŽENY: Trénink k rychlejšímu metabolismu