Výročí v červnu/júni 2017

Zane PR
75 let Frank Zane se narodil 28. června 1942

 

VÝROČÍ ING. JURAJ VIŠNÝ
80 let ing. arch. Juraj Višný se narodil 7. června 1937

VÝROČÍ PETER LUPUS
85 let herec a bodybuilder Peter Lupus se narodil 17. června 1932

Ještě hodně krásných let všem veteránům přeje Kronika!