Vzpomínka – Louis Cyr

Vzpomínka - Louis CyrVzpomínka

LOUIS CYR

      Jako autor těchto stránek se nedomnívám, že všichni čtenáři budou popsané silácké výkony z minulosti akceptovat. Je právem každého pochybovat, nikoliv ale a priori odsuzovat něco, co přesahuje meze osobní zkušenosti a snad také nedostatku informací a rozhledu. Ale k věci. Dne 10. listopadu 1912, před 91 lety, skonal zbožňovaný a vážený kanadský silák Louis Cyr; bylo mu teprve 49 let. Noblesním vystupováním, neskutečnou silou a robustností postavy (až 150 kg na 174 cm výšky) si vydobyl titul Nejsilnější muž světa a pevné místo v historii siláctví. Jednou paží s malým úklonem trupu vytlačil 124 kg, udělal 36 nadhozených tlaků pravou paží se 71,7 kg činkou, malíčkem zvedl nad zem 247 kg, jednou paží dopravil ze země na rameno 194kg sud písku, jednou rukou zvedl nad zem 447,5 kg a oběma rukama 852 kg.
      K retušované fotografii se pojí následující historka. Při exhibici v londýnském Royal Aquariu v roce 1892, kde mezi diváky seděli prof. Attila a Eugen Sandow, Cyr zvedal jednou paží svoji později proslulou jednoručku s dutými koulemi její osa měla průměr 4,1 cm), naloženou – přesněji naplněnou olověnými broky – na váhu 109 kg. Cyr jednoručku nejprve přemístil na břicho a odtud k rameni, když kdosi z publika výkřikem zpochybnil její váhu. Louis spustil činku dolů do svěšené paže, přistoupil k okraji pódia a dotyčnému řekl, ať si ji vyzkouší sám „nebo drží hubu!“ Potom se vrátil zpět, znovu dopravil kolosální váhu na rameno a vytlačil nad hlavu… Takový to byl silák!