Fingerhakeln – přetahování prsty

Předpokládám, že ze stránek časopisu MUSCLE&FITNESS i dalších zdrojů zřejmě všichni známe sport mužů silných rukou a paží, nazvaný „armwrestling“ čili přetlačování rukou, jinak též pěkně česky páka.

fingerhakeln.jpg

V Rakousku a zejména v tyrolských Alpách je dodnes provozován jiný zápas, přetahování prsty (fingerhakeln – hackelziehen); připomínám jej v souvislosti s Hansem Steyrerem. Dva muži sedí naproti sobě za stolkem, zaháknou se prostředními prsty a na povel rozhodčího táhnou k sobě, dokud nezvednou soupeře ze židle, ramena nepřejdou přes středovou čáru (2) nebo nedojde k rozpojení prstů (3). Dříve souboje svalnatých horalů vyhrávali chlapi s velkýma rukama a prsty, dnes je kontakt usnadněn pomocí kůží obšitého kovového oválku.

Před více jak sto lety byl uznávaným šampiónem v přetahované prsty Josef Marcher, narozený v listopadu 1863 v Kirchdorfu, člen hasičského sboru, naturální obr vysoký 191 cm a vážící 127 kg. Měl enormně velké ruce a dokážeme si představit, že po zaháknutí zůstal prst méně vyvinutého soka už částečně otevřený!

fingerhakeln-marcher.jpg

Marcher, jehož nejlepší roky náležely do období 1890-1900, trénoval tak, že se věšel prostředníčkem na železný kroužek, připevněný řetězem ke trámu, a v levé ruce držel 54,5 kg závaží – celkem tedy nesl zátěž 181,5 kg neboli 400 liber.

Podle toho si mohl dobře vést i ve zvedání zátěže jedním prstem, nicméně ze záznamů víme, že nezvládl ani 200 kg.

fingerhakeln-2.jpg