Pocta průkopníkům: Dr. Dudley Allen Sargent

drsargent.jpgDnes jsou posilovny plné tréninkových strojů nejrůznějších značek, ale odkud pocházejí? Mnohé z nich jsou přímo odvozené od tahacích mechanizmů, vyrobených učitelem tělesné výchovy D. A. Sargentem. Narodil se ve venkovském městě Belfast v Maine, USA, roku 1849, a vždy byl sportovně nadaným hochem.

Po patnáctém roce věku už byl mistrem v gymnastice a dokonce vystupoval ve varieté s číslem Sargent´s Combinations, kdy akrobacii doplňoval tancem, zpěvem a dramatickým přednesem. V osmnácti Sargent nastoupil do Bowdoin College, získal titul bakaláře (Bachelor of Arts) a mezitím za 5 dolarů týdně vedl tělocvičnu. Rád pomáhal všem silným a zdravým, více jej však zajímali nemocní a slabí studenti. Poté Sargent přešel na Yale University, stal se doktorem medicíny a odešel do New Yorku s cílem otevřít soukromou kliniku.

Tady vymyslel a sestrojil doslova tucty strojů, které se brzy rozšířily po celé zemi. „Vývojové stroje“ měly přenášet pohyby, které si pamatoval z dětství na farmě – kosení a žnutí, řezání pilou a sekání sekerou – na cvičení. O svých strojích napsal: „Skládaly se z toho, co dobře známe jako váhy na hrudník (chest-weights), pružiny na roztahování, stroje na nohy se čtvrtinovými kruhy, stroje na cvičení prstů atd.“

V roce 1879 Sargenta dosadili do pozice ředitele Hemenway Gymnasium na Harwardské universitě. Tato tělocvična se záhy stala nejlépe vybavenou v celé zemi a bývalý farmářský kluk téměř celebritou. Sargent své studenty detailně měřil a dělal s nimi rozhovory, aby jim mohl předepsat trénink podle potřeby. Jeho rané pokusy v antropometrii ( mimo jiné měřil též slavného Eugena Sandowa) mu pomohly získat dobrý obrázek o průměrných postavách mužů i žen té doby.

Sargent dával při tréninku síly a formování postavy přednost těžkým vahám a kladkovým strojům. Jeho myšlenky se nejen ujaly, ale též rozšířily a v roce 1885 už nejméně 48 institucí používalo stroje Sargentova designu. Okolo roku 1895 se doktorovi dostalo mimořádného ocenění od amerických sportsmenů: umístili jeho portrét na krabici od doutníků. Dudley A. Sargent pracoval téměř do konce a zemřel ve věku 78 let.