Delty podľa Güntera

l text: GÜNTER SCHLIERKAMP

 

trenink_26.jpg

Neustále sa snažím hľadať cesty ako trénovať tvrdšie a jednou z nich je i Weiderov princíp, ktorý existuje desaťročia, ale súčasnej generácii kulturistov je takmer neznámy. Ide o princíp prerušovanej série, ktorý Joe Weider vysvetľuje takto: „Postupujte pyramídovým systémom až po váhu, s ktorou zvádnete len dve-tri opakovania, oddýchnite si 30–40 sekúnd, odcvičte s tou istou váhou opäť 2–3 opakovania, oddychujte 40–60 sekúnd a pridajte ďalšie dve opakovania, opäť oddychujte 60–90 sekúnd a pokúste sa ešte o dve opakovania. Absolvujete tak sériu 7–10 opakovaní, všetky s váhou blížiacou sa vášmu maximu.“ Efekt je v rozšírení maximálneho úsilia do veľkého objemu sérií a opakovaní, všetko na úrovni intenzity zaručujúcej najlepšie výsledky. Je to akoby ste odcvičili sériu o 7–10 opakovaniach s váhou zodpovedajúcou vášmu osobnému maximu.

S princípom prerušovaných sérií postupujte opatrne. Najprv ho používajte pri jednom základnom cviku v každom tréningovom dni. Až keď si svaly a srdcovo-cievny systém zvykne na takýto spôsob zaťaženia, skúste použiť tento princíp aj na ďalší ťažký cvik v danom tréningu. Aj keď vašou snahou je stráviť väčšinu tréningu pri ťažkých váhach, nevynechávajte dôkladné zahriatie a úvodnú pyramídu.

Použitie princípu prerušovanej série ilustrujem na mojom tréningu pliec. Môj klasický tréning pliec pozostáva z troch cvikov, vždy 4 série po 3–6 opakovaní. Pokiaľ zaraďujem princíp prerušovanej série, môj prístup je ešte intenzívnejší ako uvedený návod Joe Weidera: oddychujem menej, používam váhu pre 1–2 opakovania a postup opakujem nie štyri, ale minimálne päťkrát. Občas dokonca prestanem počítať a jednoducho cvičím dovtedy, dokedy som schopný pohnúť činkou a ešte sa dorazím uberanou sériou a vynútenými opakovaniami.

 

Günterov tréning pliec

Tlaky na stroji v sede

  • Pyramída: 4 série, 15–5 opakovaní
  • Prerušovaná séria: 5–7 x 2 opakovania
  • Uberaná séria: 2 x 2 opakovania

Tlaky za hlavou na multiprese

  • Pyramída: 3 série, 12–5 opakovaní
  • Prerušovaná séria: 5–7 x 2 opakovania
  • Uberaná séria: 2 x 2 opakovania

Tlaky jednoručiek v sede

  • Klasické série: 4 x 10–5 opakovaní