Nekonečný experiment

v čísle 2/2010 časopisu MUSCLE&FITNESS.

Sme uprostred zimy. Dni sú krátke, svetla málo, počasie dosť nevľúdne. A už to tak chodí, že pre časť ľudí, navštevujúcich posilovne, znamenajú nízke teploty aj nízku motiváciu. Podľa logiky ich myslenia to spravidla vyúsťuje v krátkozraké vnútorné úvahy typu: „Načo mám drieť, keď aj tak chodím naobliekaný a nevidieť, že som namakaný.“ Ozajstní hardcore borci však uvažujú odlišne. A väčšinou postupujú podobne, ako celé činkárenské generácie pred nimi…

Kedysi bola zima neodmysliteľným a všeobecne uznávaným obdobím kladenia základov: získavania sily a budovania svalových objemov. Ťažisko bolo v základných cvikoch, zameraných na veľké svalové skupiny ako drepy, tlaky, mŕtvy ťah, zhyby na hrazde, príťahy v predklone, atď. Väčšie váhy, menej opakovaní a sérií. Tak to robili Arnold a spol. a tak sme to praktizovali aj u nás. S blížiacim sa súťažným obdobím sa potom na jar rozšíril register cvikov, narástol počet sérií a opakovaní. Skracovali sa pauzy medzi sériami a v rámci „rysovania“ patričnými zmenami prešlo, samozrejme, aj stravovanie. Na inej úrovni poznatkov (najmä v oblasti výživy a suplementácie) by sa tak malo diať i dnes. O to viac, že je to v súlade i so všeobecnými metodickými zásadami športovej prípravy pre všetky odvetvia.

Patrí už k povahe veci, že nezávisle od ročných období sa v bodybuildingu stále hľadajú najefektívnejšie cesty. Za tých vyše štyridsať rokov, čo sa tejto téme venujem, som registroval, študoval a vyskúšal množstvo metód. Larry Scott mi osobne potvrdil, že roky používal ten istý systém. Dave Draper na druhej strane vyznával heslo Cicera „zmena teší“ a z tréningu na tréning vždy všetko menil. Z literatúry vieme, že Reg Park trénoval každý deň systémom 5 sérií x 5 opakovaní, kým Serge Nubret trval na vysokých počtoch sérií i opakovaní. Arnold zásadne praktizoval „volume training“ s vysokou tonážou i intenzitou, Dorian Yates zasa staval na Heavy Duty s úplne protichodným zameraním. (Viac o tom v čísle 2/10 nášho odborného mesačníka MUSCLE&FITNESS.)

ĽUDOVÍT MAJOR vydavateľ a šéfredaktor

podpis_copy.jpg