Rozdiel medzi tvarohom a cottage cheese

Tvaroh aj cottage cheese poznáme ako dobré zdroje bielkovín s nízkym obsahom tuku. Oba patria medzi mäkké syry. Často však tvaroh do angličtiny prekladáme nepresne ako cottage cheese. Aký je medzi nimi rozdiel?

Cottage cheese sa začal vyrábať v 17. storočí na farmách v Anglicku. Je to tzv. sladký syr. Vyrába sa z kravského mlieka pridaním syridla, ktoré vytvorí zrazeninu. Tá sa pri výrobe tvrdých syrov ďalej suší a skladuje s prídavkom soli a iných konzervantov. Pri výrobe cottage cheese sa suší len čiastočne, preto okrem hrudiek kazeínu ostáva v syre aj časť srvátky.

Cottage Cheese header

Tvaroh je rozšírený v našich končinách, v nemecky hovoriacich krajinách a na Balkáne. Mlieko sa zráža za pomoci kyseliny mliečnej len s malým prídavkom syridla, preto kazeín nevytvorí hrudky ako v cottage a tvaroh má jemnejšiu konzistenciu. Takýto tvaroh má nízky obsah tuku, pod jedno percento. Tučný tvaroh sa dosiahne prídavkom smotany.

O tvaroh

Spôsob výroby aj množstvo pridaného syridla sa medzi výrobcami líši, preto niektoré syry cottage môže mať viac podobu tvarohu a naopak. Podľa spracovania sa líšia aj obsahom bielkovín a tuku. Prevahu v nich vždy má pomaly rozložiteľný kazeín, preto sú vhodné na noc.

Tvaroh 100 g: 70 kcal, 12 g bielkovín; 3,5 g sacharidov; 0,2 g tuku, 120 mg vápnika

Cottage cheese 100 g: 98 kcal, 11 g bielkovín, 3,4 g sacharidov, 4 g tuku, 83 mg vápnika