Pro zdravé klouby a chrupavky

Použijte kolagenní peptidy pro zdravý životní styl a pohyb. Stárnutí a aktivní životní styl v kontextu s přibývajícími problémy s klouby tlačí výrobce doplňků stravy k nalezení optimálního řešení zejména v oblasti prevence. Poptávka po přípravcích pomáhajících kloubním spojením se logicky zvyšuje. Zdravý životní styl a aktivní život jsou fenoménem dnešní doby. To vede starší i mladší k masovému zapojení do pohybových aktivit a k hledání takové podpory výživou, která jim umožňuje dosáhnout lepších výsledků a prodlouží jim pohybově aktivní život. Stále více lidí vyhledává způsoby, jak zůstat dlouho fit a mají správně v povědomí, že zásadní roli přitom hrají klouby a chrupavky. Proto pozorujeme vyšší vývojový potenciál firem, které nabízejí doplňky stravy na zdravé klouby a pevné kosti.

Řešení pro zdravé klouby a chrupavky je odlišné pro různé spotřebitele

Cvičení s vysokou intenzitou může způsobovat velký tlak na klouby, což mnohdy způsobuje bolest a někdy také poškození tkání.

Výživová doporučení a doplňky stravy na zdravější klouby a kosti již nejsou tak nedostupná, jako tomu bylo dříve. Cvičení s vysokou intenzitou může způsobovat velký tlak na klouby, což mnohdy způsobuje bolest a někdy také poškození tkání. Také jedinci s nadváhou mají podobný problém a v neposlední řadě také senioři ve zvýšené míře trpí bolestmi kloubů. Vzhledem k tomu, že populace celosvětově stárne, obavy o zdraví kostí a kloubů jsou čím dál častější.

Kolagenové peptidy jsou životně důležité složky zdravých kloubů a kostí. Kolagenová vlákna tvoří 70 až 95 % chrupavek a 90 % organické kostní hmoty. Odpovídají za jejich pevnou strukturu a, pružnost i soudržnost. K udržení zdravých kloubů tělo potřebuje stálý přísun stavebního materiálů, který podporuje kloubní regeneraci. Kolagenové peptidy jsou zdrojem bioaktivních peptidů, které aktivně podporují zdravou funkci chrupavek a kloubů, stejně tak jako zdraví a sílu kostí.

Kolagenové peptidy mají jedinečný aminokyselinový profil, který obsahuje vysoké úrovně aminokyseliny glycinu, hydroxyprolinu, prolinu, alaninu a argininu. Tím poskytuje specifické výživové přínosy, které se v jiných bílkovinných zdrojích nenacházejí a zabězpečí zdravé klouby. Tyto peptidy čím dál rychleji získávají popularitu a mohou se užívat v kombinaci s dalšími doplňky stravy. Jeden z nich, doplněk stravy peptan je již široce používán jako součást komplexních doplňků stravy a snadno se užívá společně s funkčními potravinami a nápoji.

Vědecké důkazy spojené s pohybovým aparátem konečně zažívají úspěch   

K udržení zdravých kloubů tělo potřebuje stálý přísun stavebního materiálů, který podporuje kloubní regeneraci.

Intenzivní výzkum a hladový spotřebitelský trh žene společnosti zabývající se doplňky stravy kupředu. Roste i porozumění fyzické a psychické kondici, která hraje důležitou roli. Výrobci a spotřebitelé kladou větší důraz na kvalitu, přínosy, bezpečnost a přirozený původ použitých surovin a přísad. To vše pomáhá posunovat vědecký výzkum kupředu. Kolagenové peptidy jsou přírodně čistou potravinovou surovinou bez zbytečně přidaných konzervačních látek. Jsou ideálním řešením pro výrobce potravin a doplňků stravy, kteří chtějí svým zákazníkům nabídnout funkční přípravek na podporu zdravého životního stylu.

Jak to funguje

Lidská chrupavka obsahuje buněčné stavební kameny – chondrocyty. Tyto buněčné kameny produkují extracelulární strukturu, která se skládá z kolagenu a proteoglykanů (především aggrecanů). Kolagenová vlákna tvoří 70-95 % chrupavky a jsou zodpovědná za její strukturu a pružnost, zatímco proteoglykany „promazávají“ a vyživují klouby. Zdravá chrupavka je výsledkem vyvážených procesů, které rozkládají kolagen a aggrecan a nahrazují je nově vytvořenou strukturou. Pokud je tento proces narušen, dochází k poškozování této struktury, a to vede k ztrátě a poškození správných funkcí chrupavek a zdravé klouby a jejich regenerace. Kolagenové peptidy jsou navrženy tak, aby tento proces udržovaly trvale v rovnováze.

Ověřené účinky

Několik randomizovaných a dvojitě ověřených studií pomocí placeba prokázalo, že kolagenní peptidy nabízejí mnoho výhod a pomáhají udržovat zdravé klouby tím, že:

► snižují zatuhlost kloubů1

► působí jako buněčný spouštěč produkce kolagenu a aggrecanu2

► pomáhají předcházet degeneraci chrupavky3

► pomáhají snižovat záněty v kloubech3

Další skutečnosti podle nejnovějších vědeckých studií

► Osoby, s již poškozenými klouby, těžily z účinků kolagenových peptidů nejvíce4,5.

► Z užívání kolagenových peptidů profitovali zdraví sportovci s přetěžovanými klouby, což se projevovalo při chůzi, stání nebo nošení předmětů6.

Jaké tedy jsou zdokumentované přínosy a účinky na podporu zdraví kloubů a chrupavek?

Doplněk stravy stimuluje chondrocyty a posiluje tvorbu maticově-strukturálních buněčných útvarů chrupavky. Ve studii bylo prokázáno, že různé koncentrace kolagenových peptidů produkují klíčové komponenty chrupavky, tedy aggrecanu a kolagenu II. typu. Podávání doplňku stimulovalo tvorbu produkci aggrecanu a kolagenu II. typu buňkami chrupavek.

Vyšší strukturální pevnost a pružnost díky kolagenním peptidům

foto lepší klouby mohou být i doplňky výživy.

Skvělým pomocníkem pro zdravé klouby mohou být i doplňky výživy

V randomizované, placebem kontrolované a dvojitě prověřené klinické studii1 dostávalo 94 žen s problémem v kolenním kloubu (klasifikace osteoartrózy 0–III) ve věku 40 až 70 let 8 g doplňku nebo placeba denně po dobu 6 měsíců. Účinnost byla hodnocena dvěma standardizovanými dotazníky. Hodnota WOMAC (čím nižší, tím lepší) vyhodnocovala bolesti kloubů a kloubních funkcí v každodenním životě, zatímco hodnota Lysholm (čím vyšší, tím lepší) vyhodnocovala funkci kolenního kloubu při klopení, chůzi, skákání a chůzi po schodech. Podávání peptidů vedlo ke statisticky významnému snížení skóre WOMAC o 24 %, což bylo spojeno s 32% snížením bolestí kloubů a 44% zvýšením flexibility.

Léčba Peptanem také vedla ke statisticky významnému zvýšení skóre Lysholm o 7 %, což demonstruje zlepšení v průběhu času.

Nová studie na myších prokázala roli kolagenových peptidů při podpoře celkového zdraví chrupavek a redukce zánětu3. Byla zjištěna viditelná obnova chrupavky při osteoartróze a po zranění. Výzkum prokázal, že dávka doplňku podporuje obnovu chrupavky a stimuluje produkci proteoglykanů extracelulární matrice, která se podílí na „mazání“ a „nárazníkové“ schopnosti kloubů.

Obvyklým příznakem zánětu kloubů je zarudnutí synoviální membrány, která obklopuje koleno. Toto zhuštění a přítomnost zánětlivých markerů byla významně snížená u skupin, které používaly přípravek s kolagenovými peptidy. Tyto poznatky byly prezentovány na mezinárodních vědeckých kongresech, jako například na Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society a World Congress on Osteoarthritis.

LITERATURA:

  1. Jiang J.X. et al., 2014, Collagen peptides improve knee osteoarthritis in elderly women: A 6-month randomized, double-blind, placebo-controlled study. Agro FOOD Industry Hi Tech, 25:19-23
  2. Rousselot unpublished data, 2011
  3. Dar Q.A. et al., 2016, Oral hydrolyzed type 1 collagen induces chondroregeneration and inhibits synovial inflammation in murine posttraumatic osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage, 24:S532–S533
  4. Moskowitz, R. W., 2000, Role of collagen hydrolysate in bone and joint disease. Seminars in Arthritis and Rheumatism, 30(2):87-99
  5. Benito-Ruiz, P. et al., 2009, A randomized controlled trial on the efficacy and safety of a food ingredient, collagen hydrolysate, for improving joint comfort. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 60(Sup2):99-113
  6. Clark, K. L. et al., 2008, 24-Week study on the use of collagen hydrolysate as a dietary supplement in athletes with activity-related joint pain. Current Medical Research and Opinion, 24(5):1485-1496