Priemerný muž podľa americkej edície M&F

V minulosti sa ľudia viac hýbali. Väčšina každodenných aktivít si vyžadovala mechanickú činnosť. To sa prejavovalo aj na lepšej kondícií populácie. Globalizácia a technológie zjednodušili mnohé činnosti. Prinieslo to však so sebou aj negatívne následky. Pokles sily a kondície je len jeden problém. Významnejší je nástup civilizačných ochorení (obezita, cukrovka, problémy s krvným tlakom) v dôsledku sedavého životného štýlu. Americká edícia MUSCLE&FITNESS pred časom priniesla grafiku s údajmi priemerného amerického muža. Pre zaujímavosť sme ju preložili do Slovenčiny. Podľa štandardov pre stredné školy by mal dospelý muž zvládnuť vykonať aspoň 8 zhybov na hrazde. Jedno opakovanie uvedené v grafike je dosť slabý výsledok. Ako ste na tom vy?

Priemerny muz jpg