Najsilnejším Slovákom Igor Petrík

| foto: BORIS BÁRDOŠ

Medailové trio (zľava): 2. František Piros, 1. Igor Petrík, 3. Maroš Kostelanský.Medailové trio (zľava): 2. František Piros, 1. Igor Petrík, 3. Maroš Kostelanský.

František Piros (mŕtvy ťah)František Piros (mŕtvy ťah)

Maroš Kostelanský (ťahanie autobusu)Maroš Kostelanský (ťahanie autobusu)

Ivan Hryhorovskyj (otáčanie pneumatiky)Ivan Hryhorovskyj (otáčanie pneumatiky)