M-SR v naturálnej kulturistike a fitness 2018

|foto: RADO CORKY COUFAL
Absolútnym víťazom v kategóriách kulturistiky sa stal Erik Tóth. Ocenenie Miss sympatia získala Anna Lacko.

Erik Toth Nat
Erik Tóth

Anna Lacko Nat
Anna Lacko