5 silných kulturistov

Týchto päť borcov nezaujalo len svojimi vypracovanými postavami ale aj silovými výkonmi.

Strong Stan EfferdingStan Efferding: mŕtvy ťah s 395 kg

Strong ColemanRonnie Coleman: 2 drepy s 364 kg

Strong Franco ColumbuFranco Columbu: mŕtvy ťah s 341 kg (pri telesnej váhe 85 kg)

Strong Johnnie JacksonJohnnie Jackson: mŕtvy ťah s 372 kg

Strong Zach KhanZach Khan: 2 opakovania benčpresu s 261 kg (bez podporného vybavenia)