Zomrel Milan Čapla, zakladateľ armwrestlingu na Slovensku

V stredu 25. marca 2020 krátko pred dovŕšením 81 rokov zomrel RNDr. Milan Čapla. Starší brat bývalého prezidenta SAFKST Mgr. Michala Čaplu sa do histórie silových športov u nás zapísal ako zakladateľ organizovaného armwrestlingu na Slovensku. V štruktúrach organizácií pretláčania rukou pôsobil v tých najvyšších funkciách, bol prezidentom SAPR (Slovenská asociácia pretláčania rukou), EAF (European armwrestling federation) i WAF (World armwrestling federation).
Z iniciatívy Milana Čaplu sa v januári 1993 konala ustanovujúca konferencia Slovenskej asociácie pretláčania rukou (SAPR). Boli na nej prijaté stanovy a zvolený výkonný výbor, na ktorého čele sa ako prezident ocitol práve Milan Čapla. V marci 1993, po registrácii a schválení stanov na Ministerstve vnútra SR, sa SAPR ako dobrovoľná občianska záujmová organizácia stala samostatným právnym subjektom. Ďalšie kroky Milana Čaplu viedli k ukotveniu SAPR v medzinárodných štruktúrach. V decembri 1993 sa SAPR stala členom prestížnych nadnárodných organizácií EAF a WAF, čím získali reprezentanti SR právo účasti na majstrovstvách Európy a sveta.
Česť jeho pamiatke!