Zlepšete dynamiku s těmito plyo kliky

Pokud chcete zlepšit svoji dynamiku, plyo kliky jsou ideální cvičení. S těmito plyometrickými kliky zlepšete dynamiku prsních svalů, ramen i tricepsů a získejte skvělou stabilitu tělesného jádra.

JAK NA TO

Kliky s tlesknutím a dopadem na jednu ruku

1) Zaujměte vzpor na pažích. Udržujte zpevněný střed těla a pokrčováním loktů pomalu spouštějte hrudník k podlaze.

2) V dolní poloze na jednu-dvě vteřiny zastavte. Tělo vytváří od hlavy k patám přímou linii, hrudník se nalézá těsně nad podlahou, aniž by se jí dotýkal.

3) S co největší dynamikou se vymrštěte do vzruchu a rychle tleskněte. Střed těla udržujte pořád zpevněný.

4) Místo, abyste dopadli na obě ruce, během výbušné fáze nad podlahou přitáhněte jednu paži k boku a přistaňte ve vzporu na jedné horní končetině (pozice prkna na jedné paži). Abyste se při dopadu na jednu paži vyhnuli rotaci těla a ztrátě rovnováhy, udržujte střed těla pořád napnutý.

Proč to funguje

Dopad na jednu paži klade značné nároky na stabilitu ramen a sílu horní poloviny těla. V důsledku budete k udržení rovnováhy a kýžené pozice těla nuceni intenzívně aktivovat všechny svaly tělesného jádra a oblasti boků.

TIP

Než začnete usilovat o co největší výšku odrazu, zaměřte se na bezpečné přistání na jedné paži.

text: JOEL SEEDMAN    foto: JAY SULLIVAN