Zapomenutý silák: Jim Jicha

V té části státu Iowa, kde se řeka Cedar River stáčí na jih a míří k soutoku s Mississippi, sídlili zhruba od doby, kdy zde Abe Lincoln naháněl náčelníka Černého jestřába (cca 1830), vystěhovalci z Čech. Podle jednoho starého železničáře mezi nimi žil farmář Jim Jicha (původně snad Jakub Jícha), nezdatnější muž, jakého kdy viděl (a že jich prý pár viděl). Tradovala se o něm (Jichovi) všemožná silácká klišé: jak zvedl jednou rukou kovadlinu a držel ji v předpažení, jak holýma rukama ohýbal podkovy a hřeby zarážel 4 kg kladivem v jedné ruce, dokonce uměl pěstí zabít býka.

JICHA 01

Jimova pověst vznikla podle půl tuctu svědků v době hospodářské krize (1929 – 1933) a tehdy, když jel s povozem z farmy do města. Aby ušetřil za pomocníka, na nádraží sám naložil třicet 45 kg žoků s osivem a dřevěné sudy s melasou. Byly to staré, festovní sudy ze dřeva, a Jicha je vykládal z vozu jen ručně. Nyní zvažme, jaké síly je třeba k uchopení sudu za okraje, zvednutí na korbu farmářského povozu a postavení do svislé polohy! Sud s melasou měl obsah 50 galonů a mohl vážit tak 220 – 230 kg.

Na zpáteční cestě asi 4 míle za městem praskl náboj zadního kola. Na pomoc přispěchalo několik místních farmářů, jeden odjel pro nové kolo. Legenda se liší v tom, co udělal Jicha: Někteří tvrdí, že rukama nadzvedl zadek vozu tak vysoko, aby šlo nasadit nové kolo, další se dušují, že vůz nadzvedl v kleku zády a ostatní jej podložili trámy. Kolik asi vážila korba, třicet žoků osiva po 45 kg a šest sudů? Tak 2,5 až tři tuny?

Sotva se opravený vůz rozjel, pod tíhou nákladu se rozštípnulo dno korby. Jicha požádal farmáře, aby pohlídali zboží, a šel pěšky na svůj statek. Korba tohoto typu vážila asi 180 kg, Jicha ji vzal na ramena a šoural se dvě (nebo čtyři) míle k vozu. Muži pomohli Jimovi zboží přeložit, ovšem sudy musel z cesty na korbu opět nandat sám. Domů dorazil za tmy a ještě vykládal povoz.

Pamětníci říkají, že Jicha měřil asi šest stop (183 cm) a vážil okolo 110 kg. Pokud by se narodil dříve, nebo vykonal tak dramatický čin, aby se dostal do novin, mohl z něho být lidový hrdina typu Paula Bunyana, Johna Henryho nebo i našeho Jana Cimbury; kdo má zájem, ty dva americké siláky si najde na internetu, toho českého doufám znají všichni – nebo snad ne? Nejsou žádné důkazy o tom, že se v životě dotknul činky. Zemřel někdy v roce 1950 a na nebesích se jistě setkal s Eugenem Sandowem, Louisem Cyrem, Apollonem a dalšími celebritami naturální síly; určitě se navzájem poznali.