VÝROČÍ V PROSINCI

45 let          PAVOL FERENC se narodil 13. prosince 1974

75 let          franc. bodybuilder GERARD BUINOUD se narodil 13. prosince 1944

Oběma pánům blahopřejeme!