Výročí v měsíci říjen/október 2016

Výročí Don Long
50 let  Don Long se narodil 18. října 1966

 

KRASTEV 00 rok 1981
55 let  vzpěrač Antonio Krastev se narodil 10. října 1961

 

Výročí Gary Taylor
55 let  strongman Gary Taylor se narodil 14. října 1961 

 

Výročí Ehrling Wahlgren
70 let  Ehrling Wahlgren se narodil 17. října 1946 

 

Výročí Hans Zdražila
75 let  vzpěrač Hans Zdražila se narodil 3. října 1941

 

Výročí Marvin Eder
85 let  Marvin Eder se narodil 22. října 1931

 

Výročí Jim Lorimer s Arnoldem
90 let  promotér Jim Lorimer (s Arnoldem) se narodil 7. října 1926

 

Zdraví a štěstí vinšuje Kronika M&F online!