Výročí v červnu 2014

Quincy Taylor

45 let Quincy Taylor se narodil 12. června 1969

 

Vic Downs

85 let Vic Downs se narodil 12. června 1929

 

Oběma gentlemanům blahopřejeme!