Výročí

65 let Peter Uríček (na foto vpravo, vlevo Kainrath) se narodil 9. března 1947 

 

65 let David Rigert se narodil 12. března 1947

 

70 let Ken Waller se narodil 20. března 1942 

Všem třem veteránům blahopřejeme!