Výročí

35 let Jitka Harazímová se narodila 23. května 1975

35 let Ladislav Kurčík se narodil 23. května 1975

60 let Kulturista-herec Roger Callard se narodil 4. května 1950 

80 let Clint Eastwood se narodil 31. května 1930 

Všem srdečně blahopřejeme!

clint_eastwood_copy.jpg