Výročí

39let Quincy Taylor se narodil 12. VI. 1969

79 let Kanadský kulturista Vic Downs se narodil 12. VI. 1929 (na foto)

Oběma blahopřejeme!