Vynucená opakování: ano či ne?

Představují vynucená opakování výraznější stimul pro svalový růst než trénink poblíž selhání?

 

Otevírací argumentace

Proti vynuceným opakováním
Studie o silovém tréninku ukazují, že dovedení série do bodu poblíž selhání výrazně podporuje procesy svalového růstu. Na druhou stranu vynucená opakování mohou příliš zvýšit únavu a oddálit tak příští trénink, respektive přetížením centrální nervové soustavy mohou působit kontraproduktivně na výši zátěže, kterou budete schopni příště zvládnout.

Pro vynucená opakování
Vynucená opakování mohou pomoci cvičencům dostat se ze silové stagnace a – ve srovnání s tréninkem poblíž selhání – prodloužit dobu, kterou se sval nachází pod napětím. Vynucená opakování rovněž zvyšují metabolický stres, čímž podporují anabolický účinek série.

Důkazy

» Šestitýdenní vědecká studie neprokázala žádný rozdíl v přírůstcích síly a svalové hmoty po zařazení vynucených opakování.

» Počet absolvovaných vynucených opakování neovlivňuje přírůstky a to ani tehdy, když dojde k navýšení celkového tréninkového objemu.

» Vlivem dodatečného metabolického stresu a prodloužení doby trvání série vynucená opakování pravděpodobně produkují zvýšení hladiny růstového hormonu ve srovnání se standardními opakováními. Nicméně oproti tradičním sériím dochází u vynucených opakování také ke zvýšené produkci „stresového“ hormonu kortizolu.

Rozhodnutí

Vynucená opakování nezvyšují přírůstky síly a svalové hmoty nad rámec, kterého lze dosáhnout tréninkem poblíž selhání. Aby nedošlo k přetížení centrálního nervového systému, mělo by být nasazení vynucených opakování omezeno jak z hlediska tréninkového objemu (jejich celkový počet v dané tréninkové jednotce), tak frekvence jejich využití během tréninkového cyklu.

Využití v praxi

Upřednostněte soustavnost a důslednost nad intenzitou ve smyslu často přílišného úsilí. Nesnažte se jít za každou cenu za přirozené regenerační schopnosti vašeho těla jen proto, abyste si vynutili rychlejší zlepšování. Přetížení centrální nervové soustavy vlivem vynucených opakování může vést ke stagnaci a v důsledku ke zhoršení výkonnosti. Obecně vynucená opakování – zejména naturálně trénujícím sportovcům – nedoporučujeme. Pokud se bez nich přesto neobejdete, zacházejte s nimi se zvýšenou opatrností.