Vymeňte činky za gumy

Na obrovské fitko s nekončiacimi zásobami činiek je nádherný pohľad, ale pre vysekané telo to nie je potrebné. V skutočnosti môžete vybudovať silné a sexi telo iba s jednoduchou odporovou gumou a kĺzavými podložkami (ak nemáte špeciálne podložky, postačí vám pri cvičení na koberci kartónový papier, na laminátovej dlážke uteráčiky). Vyskúšajte tento tréning na celé telo. Cvičte dve série po 15 opakovaní z každého cviku.

Pílka 

Chodidlá položte na kĺzavé podložky a zaujmite základnú polohu planku (dosky) s predlaktiami na cvičebnej podložke. So spevnenými brušnými svalmi posuňte telo dozadu. So stále spevneným svalstvom trupu a rovným chrbtom pritiahnite telo späť do východiskovej polohy. To je jedno opakovanie.

Kĺzavé kľuky

Obe ruky položte na kĺzavé podložky a zaujmite hornú polohu pre kľuk s chodidlami mierne od seba. Pri klesaní tela kĺžte rukami do strán. Pri vytláčaní tela do hornej polohy pritiahnite ruky pod ramená. Urobte požadovaný počet opakovaní.

Rozťahovanie rúk a nôh v pozícii medveďa

Na predlaktia si natiahnite kruhovú gumu s ľahším odporom a zaujmite polohu na štyroch (medveď), pričom dlane sú na šírku ramien a kolená na šírku bedier. So spevneným stredom tela a rovným chrbtom dajte kolená asi 2 centimetre nad podlahu. Posuňte pravú ruku doprava a zároveň pravou nohou urobte úkrok doprava; následnej posuňte doľava ľavú ruku a ľavú nohu.

 

Drepy s výskokom

Na stehná mierne nad kolenami a na predlaktia natiahnite odporové gumy. Postavte sa chodidlami na šírku bedier. Paže sú predpažené vo výške ramien. Urobte drep a vyskočte. Dopadnite do ďalšieho drepu a opakujte.