VŠETKO O VESLOVANÍ

Zlepšite svoju techniku veslovania na trenažéri a využite naplno nástroj na budovanie sily a vytrvalosti, ktorý je šetrný ku kĺbom.

AKO VESLOVAŤ?
Aby ste z tréningu na veslárskom trenažéri vyťažili maximum, musíte vedieť, ako správne zapojiť svaly pri ťahaní. Pohyb sa dá rozdeliť na štyri časti:

1. ZACHYTENIE
V prvej časti záberu sú kolená pokrčené, telo v miernom predklone a vystreté paže zvierajú rúčku.

 

2. ODRAZ
Pohyb sa začína z nôh. Tlačte do opierok chodidiel, až kým nohy nie sú úplne vystreté v kolenách. Ruky s držadlom by mali byť stále natiahnuté pred telom.

 

3. DOTIAHNUTIE
Mierne zakloňte chrbát a pritiahnite rukoväť k hrudníku. Tým dokončíte záber. Poradie pri zábere je nohy, telo a paže. Na chvíľu uvoľnite napätie.

 

4. NÁVRAT
Do východiskovej polohy pre záber sa vráťte v opačnom poradí. Najskôr vystrite paže, predkloňte sa a pokrčením nôh sa pritiahnite k opierkam chodidiel.

 

84
Pri veslovaní zapájate až 84 % svalov tela. Najviac namáhaná je vrchná časť chrbta, ramená, trup, sedacie svaly a stehná.
535
Za hodinu veslovania pri strednej rýchlosti spáli 60 kg vážiaca žena cca 535 kilokalórií. Množstvo spálených kalórií sa dá sledovať na displeji trenažéra.
1981
V roku 1981 Dick a Pete Dreissigackerovci vynašli veslársky trenažér Concept 2. Pripevnili bicykel k podlahe a ťahali za voľný koniec reťaze.

 

AKO POROZUMIEŤ VESLÁRSKEMU TRENAŽÉRU
ERG je skratka pre ergometer, čo je veslársky trenažér.
STROKE RATE (frekvencia záberov) je množstvo záberov za minútu.
RATIO je pomer medzi dĺžkou záberu a návratu. Ideálny je rýchly a silný záber s kontrolovaným návratom.
CATCH (zachytenie) je začiatok záberu. Na lodi to predstavuje zasunutie vesla do vody.
FINISH (záver) je dotiahnutie záberu, kedy sa veslo vynára z vody.
DAMPER (regulátor) je páčka na nastavenie odporu medzi stupňami 1 až 10. Čím vyššie číslo, tým väčší odpor a namáhavejší záber.

30-minútový tréning na veslárskom trenažéri
Tento tréning otestuje vašu výbušnosť, rýchlosť, vytrvalosť a silu. Nasledujúce tipy vám pomôžu spáliť viac kalórií.

RÝCHLOSŤ ČAS TIPY
ROZOHRIATIE

(500 m)

24–26 záberov/min

(50–60 %)

2 minúty Sústreďte sa, aby pohyb vychádzal z nôh a poriadne doťahujte záber.
NÁCVIK TECHNIKY 3 minúty Striedajte 5 záberov čisto nohami a 5 plných záberov. Po piatom plnom zábere zotrvajte v polohe dokončenia záberu a 5-krát vykonajte záber len pažami – pritiahnutím držadla k hrudníku. Zopakujte celú sériu 5-krát.
DYNAMICKÁ ROZCVIČKA 3–5 minút Rúčkovanie do pozície planku:
Zo stoja rúčkujte do pozície planku a naspäť; 5-krát.Otváranie bokov: Zaujmite pozíciu v planku. Pravé chodidlo prisuňte k pravej ruke a vzápätí ruku natiahnite k stropu. Zopakujte 3-krát na každú stranu.
INTERVAL 1 26

50–60 % maxima

2 minúty Zaznačte si počet metrov, odveslovaných v tomto intervale. Odpočiňte si 30 sekúnd.
INTERVAL 2 26

70–80 % maxima

2 minúty Snažte sa odveslovať viac metrov, ako v Intervale 1, ale s rovnakou frekvenciou záberov. Viac zaberajte nohami. Oddýchnite si 30 sekúnd, počas ktorých robte strečingové cviky z dynamickej rozcvičky.
INTERVAL 3 22

90–100 % maxima

2 minúty Veslujte naplno a snažte sa dosiahnuť vzdialenosť z Intervalu 2. Oddýchnite si dve minúty, počas ktorých otvárajte boky (dynamická rozcvička).
INTERVAL 4 28 30 sekúnd Veslujte naplno 30 sekúnd. Opakujte v 3 až 5 sériách s 30 sekundovými prestávkami.
UVOĽNENIE 2–3 minúty Veslujte 500 metrov v miernom tempe, na úrovni 30–40 percent maximálnej rýchlosti. Na koniec zaraďte strečing.

foto: MICHAEL NEVEUX/Stockfitpix; ilustrácie: JASON SCHNEIDER