VC Starej Ľubovne vo fitness detí

V nedeľu 6. 10. 2019 sa v Športovej hale v Starej Ľubovni konala pohárová súťaž SAFKST vo fitness detí. Na Veľkej cene Starej Ľubovne sa súťažilo v dvoch chlapčenských a deviatich dievčenských kategóriách. Zo zápolenia s horným vekovým limitom 15 rokov jasne vyplynulo, že najmä v dievčenských kategóriách, ktoré vynikali početnosťou i kvalitou štartového poľa, má Slovensko množstvo mladých nádejí s perspektívou budúcich úspechov v juniorských i open nomináciách.
Na fotografiách Jozefa Benča predstavujeme medailistov jednotlivých kategórií.

VÝSLEDKY

Fitness chlapci do 10 rokov (zľava): 2. Koleda, 1. Ondák, 3. O. Uhrovský

Fitness chlapci nad 10 rokov: hlavný rozhodca Slavomír Lipták, 2. Floch, zástupca pretekárov fitnes a kulturistiky Ľubomír Hečko, 1. Bartoš, 3. A. Uhrovský, riaditeľ súťaže Andrej Hlinka

Fitness dievčatá do 7 rokov: 2. Ištvánová, 1. Paulovčíková, 3. Révayová

Fitness dievčatá do 8 rokov: 2. Feduzi, 1. Korečková, 3. Levická

Fitness dievčatá do 9 rokov: 2. Káňová, 1. Uhrínová, 3. Forróová

Fitness dievčatá do 10 rokov: 2. Dvorská, 1. Červeňová, 3. Xuanová

Fitness dievčatá do 11 rokov: 2. Širgelová, 1. Říhová, 3. Marenčáková

Fitness dievčatá do 12 rokov: 2. Urdová, 1. Korečková, 3. Kiššová

Fitness dievčatá do 13 rokov: 2. Habánková, 1. Bajerlová, 3. Ležáková

Fitness dievčatá do 14 rokov: 2. Šolcová, 1. Sirotná, 3. Féherová

Fitness dievčatá do 15 rokov: 2. Mikušová, 1. Novodomská, 3. Celeriková

 

Foto: JOZEF BENČ