Stop epidemii cukrovky!

| text: DWAYNE JACKSON

Cukrovka postihuje téměř 10 % celkové populace vyspělých zemí, což například v USA představuje více než 20 milionů lidí. Diabetes druhého typu je běžnější formou cukrovky, která se rozvine v 90 % případech onemocnění touto nemocí. Typ 2 znamená poruchu produkce inzulínu či neschopnost buněk na inzulín reagovat. Vždy existovaly náznaky, že posilo­- vací trénink může mít vliv na zdraví a prevenci vzniku některých civilizačních nemocí, včetně cukrovky druhého typu. Nyní vědci z Centers for Disease Control and Prevention (CDC) v Atlantě (USA) přišli s novými poznatky z této oblasti.

SLADKÁ VĚDA

Vědci z CDC pozorovali frekvenci tréninků u 4760 mužů a žen ve věku od 20 do 79 let. Cvičence rozdělili do tří skupin: 1. nízká frekvence nebo ti, kteří trénovali méněkrát než jednou za týden, 2. střední frekvence nebo ti, kteří trénovali 1–3krát týdně, 3. vysoká frekvence nebo ti, kteří trénovali vícekrát než třikrát týdně. Jedno- značný výsledek této studie říká, že čím častěji osoby trénovaly, tím nižší byly aktuální hladiny jejich inzulínu v krvi, měřené nalačno.

Posilujte, abyste snížili hladinu inzulínu

Činky jako lék

Nižší hladiny inzulínu nalačno spojené s vyšší frekvencí posilovacích tréninků, ověřené výše zmiňovanou studií, představují důkaz, že trénink v posilovně pozitivně ovlivňuje citlivost těla na inzulín. To je velmi důležité zejména při prevenci vzniku diabetu. Vědci dokonce doporučují posilování jako snadný, lehce technicky proveditelný a dokonce efektivní způsob prevence cukrovky.

 

Diabetes typu 2

Ilustrace: Nucleus Medical Art/Getty Images