Ženy a cigarety

Ženy a cigarety

To je věčné téma. Pasivní kouření si ročně vyžádá tisíce životů, zmařených hlavně srdečně-cévními chorobami. Můžete však být ohroženy i rakovinou prsu. V jedné kanadské studii, provedené na 3000 ženách před menopausou, které byly dlouhodobě vystaveny kouři z tabáku, ale samy nekouřily, bylo zjištěno dvakrát větší riziko rakoviny prsu než u kontrolní skupiny. U žen po menopause riziko vzrůstá ještě o dalších 30 %.

foto: M&F