Dýchanie a soľ

sea20salt_1.jpgAk trpíte astmou indukovanou telesnou námahou, zníženie príjmu soli môže zmierniť dráždivosť sliznice dýchacích ciest a zlepšiť vašu telesnú výkonnosť, píše sa v odbornom časopise Journal of Sports Science. Najnovšie práce ukazujú, že strava s vysokým obsahom soli zhoršuje pľúcne funkcie u jedincov s touto formou astmy v skorej fáze zotavovania po zaťažení. Nízky obsah soli v strave ich naopak zlepšuje. V tejto dvojitej slepej štúdii (ani pokusné osoby, ani výskumníci nevedia až do vyhodnotenia výsledkov, ktorá skupina dostáva účinnú látku a ktorá iba neúčinné placebo) uskutočnenej na Waleskej univerzite v Cardiffe bolo deväť mužov a šesť žien na obdobie dvoch týždňov nastavených na diétu s nízkym, resp. vysokým obsahom soli. Medzi oboma fázami bola zaradená týždňová "vyplavovacia" fáza. Pred a po dvojtýždňových experimentálnych obdobiach podstúpili sledovaní jedinci test na bežiacom koberci na úrovni 85 % individuálnej maximálnej srdcovej frekvencie (podľa veku). Výskumníci zistili, že pľúcne funkcie pri takejto intenzite zaťaženia boli lepšie po diéte s nízkym obsahom soli a naopak horšie po období zvýšeného príjmu soli. Svedčí to o tom, že u astmatických jedincov možno pri zvýšenom príjme soli očakávať zhoršenie pľúcnych funkcií. Aj keď mechanizmus tohoto účinku nie je nateraz známy, ak trpíte astmou, bude múdre príjem soli výraznejšie obmedziť.