Obezita dětí

Obezita dětí

Ve výzkumných pracích, zveřejněných v časopisu Journal of the American Physiological Society, bylo publikováno zajímavé sdělení. Jestliže v matčině těle je plod během těhotenství podvyživený, dítě má pak při dospívání tendenci k lenošivému způsobu života a tloustne. Vědci rozdělili těhotné krysy do dvou skupin – jedna skupina byla podvyživená, zatímco druhá měla potravy dostatek. Podvyživená mláďata se po odstavení chovala velmi pasivně a jejich pasivita se s věkem ještě více prohlubovala. Vědci zjistili, že nenarozená podvyživená mláďata mají větší sklony k hromadění tuku než mláďata ve druhé skupině. To zřejmě vysvětluje sklony dětí, které byly před porodem podvyživené, k obezitě v dospělém věku.

foto: M&F