250

10/2011), je v číslovaní od začiatku jeho vychádzania už 250. v poradí.

podpis-major.jpg